Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.

Bugün, insanlığın ortak değeri olan insan haklarına adanmış bir günü daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl 10 Aralık’ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü, bütün uygar ülkelerin ortak paydası olarak kabul edilmekte ve insan haklarına duyulan saygıyı pekiştirmek amacı taşımaktadır.

Bu özel günde, insan hakları ve özgürlüklerinin sağlanması adına atılan büyük adımlardan biri olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni hatırlamak, bu değerlere verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak için önemlidir. 10 Aralık 1948’de kabul edilen bu bildiri, dünya genelinde bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına alarak tarih sahnesinde önemli bir dönemeçtir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Önemli Maddeleri:
  1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
  2. Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
  3. Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
  4. Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.
  5. Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.
  6. Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
  7. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.
  8. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Bu değerler, insanlık için temel hak ve özgürlükleri koruma amacını taşır ve bugün hala güncelliğini korumaktadır.

Bu özel günde, ULUSLARARASI DİJİTAAL MEDYA olarak insan haklarına verdiğimiz önemi vurgulamak ve okuyucularımıza bu önemli konuda bilgi sağlamak istiyoruz. İnsan Hakları Günü ile ilgili daha fazla bilgi almak ve bu değerlere katkıda bulunmak için WWW.HABERİNSONU.COM web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Unutmayın, insan haklarına duyulan saygı sadece bir günle sınırlı olmamalı; her gün insan haklarına saygı göstermek ve bu değerleri yaşatmak için çaba göstermeliyiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir