İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün açıklamalarını içermektedir. Öksüz, tekstil sektörünün dünyada önemli bir oyuncu olduğunu ve sektörün sorumluluklarının farkında olduklarını belirtmiştir. Ayrıca, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik konularında daha etkin bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini ifade etmiştir.

Metinde vurgulanan önemli noktalar şunlardır:

Çevre Dostu Üretim Hedefi:

Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün doğayı tüketen bir sektör olduğunu ve amaçlarının dünyayı daha az kirleterek, daha çevreci üretim yapmak olduğunu ifade etmiştir.

Sürdürülebilirlik Talks İstanbul Etkinliği:

Metinde bahsedilen etkinlik, İTHİB stratejik ortaklığında ve Orbit Consulting – Kipaş Holding iş birliğinde düzenlenen “Sustainability Talks İstanbul” etkinliğidir. Bu etkinlik, tekstil sektöründeki sürdürülebilirlik konularını ele almakta ve sektördeki çeşitli katılımcıları bir araya getirmektedir.

Türkiye’nin Textil Üretimindeki Rolü:

Metinde, Türkiye’nin dünyada en büyük beşinci tekstil üreticisi olduğu ve bu durumun sektöre önemli sorumluluklar getirdiği vurgulanmıştır.

Sektöre Özel Sorunlar:

Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün özellikle su kullanımı ve karbon emisyonu gibi çevresel etkiler konusunda dikkat çekmiştir. Bu sorunlara çözüm bulma amacının altını çizmiştir.

Etkinliğin Kapsamı:

Sustainability Talks İstanbul etkinliğinin elyaf üretiminden başlayarak son aşamaya kadar birçok katılımcıyı bir araya getiren geniş bir kapsama sahip olduğu belirtilmiştir.

Bu metin, tekstil sektöründeki sürdürülebilirlik çabalarına vurgu yapmakta ve sektör temsilcilerinin çevresel sorumluluklarına dikkat çekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir