ADANA, HATAY, OSMANİYE VE MERSİN’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
 
Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu yöntemlerden birisi ve en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma
kazandırılmasıdır.
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman,iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanaraktarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel
Müdürlüğümüze verilmiştir.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Adana’da 99 869 Hektar Arazi Toplulaştırıldı Aydın, ‘Adana’da bugün itibari ile 99 869 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 201 310 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.
Hatay’da Arazi Toplulaştırma İşlemleri Devam Etmektedir Hatay ilimizde devam eden çalışmalarla 53 877 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar
toplulaştırılması hedeflenmektedir.
Mersin’de 26 182 Hektar Arazi Toplulaştırıldı Mersin’de bugün itibari ile 26 182 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak
tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 11 649 hektar alanın 2019 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.
Osmaniye’de 11 503 Hektar Arazi Toplulaştırıldı
 
Osmaniye’de bugün itibari ile 11 503 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 20 279 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflendiğini belirtti.Tarla İçi Geliştirme ve Drenaj Çalışmalarımız Devam Ediyor Ayrıca çalışmalar kapsamında parsel içlerinde bulunan ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların arazi toplulaştırma projeleri dâhilinde toplanması ile kullanılamayan bu alanlar tarıma kazandırıldığını ifade eden Aydın, ‘Bu güne kadar Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerinde toplam 482 300 m3 taş toplama işi gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerimizin kontrolsüzsulama yapmaları, yüzey drenaj ve derin drenaj kanallarının yetersizliği topraklarda taban suyu tablasının yükselmesine ve toprakta tuz birikimine neden olmuştur. Bölgemizdeki taban suyu seviyesi, tuzluluk ve alkalilik problemi, birim alandan alınan verimi düşürmektedir.
Taban suyu seviyesini bitki etkili kök bölgesi altına indirebilmek için ve tuzlu ve tuzlu-alkali sahalarda tuzların yıkanması için tarla içi drenaj projeleri elzemdir. Bölgemize devri gerçekleştirilen 5 adet tarla içi drenaj projesi bulunmaktadır. Bu kapsamda toplamda 1 288
hektar alanda tarla içi kapalı sistem drenaj imalatı yapılmıştır. Devam eden çalışmalarla 25000 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar tarla içi drenajının yapılması hedeflenmektedir.’dedi.
Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için,kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, ‘Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır. ’dedi.Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır.Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana
gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama
oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek,toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 katartmaktadır. ‘’dedi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor,emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir