Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/u8559022/public_html/wp-content/themes/newsup/inc/ansar/hooks/hook-index-main.php on line 104

“Çiğ Süt Fiyatı Artışı Üretici Maliyetini Karşılamıyor.

Üreticinin kaybı giderek artıyor.” ​ Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi’nin 2 Ekim 2019 günü aldığı karar ile, soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere brüt 2,30 TL/Lt. olarak belirlenmiştir.

Ancak 1 Mayıs 2019 tarihinden önce referans fiyatı üzerinden çiğ sütünü satan çiftçimizin eline 2 TL/Lt. + 25 krş süt primi ile toplam 2,25 TL/Lt geçerken, devletin süt prim desteğini 1 Kasım 2019 tarihinde geriye dönük olarak 25 krş’tan 10 krş’a çektiğini ilan etmesiyle üretici, 1 Mayıs 2019 sonrası süt primi desteğiyle eline geçen 2,25 TL/Lt yerine, süt prim desteğiyle birlikte eline 2,10 TL/Lt geçmek zorunda bırakılmıştır. Ve maalesef 15 Kasım tarihinde açıklanan 2,30 TL/Lt referans fiyatına 10 krş süt primi desteği ile üreticinin eline ancak 2,40 TL/Lt geçmektedir.Süt üreticisi 25 krş süt primi desteğinin devam edeceğini ümit edip biraz olsun sevinecekken, yine hayal kırıklığına uğramıştır. Döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz girdilerin fiyatlarındaki yükselişler halen devam etmektedir.

Son bir ay içerisinde yem girdilerinde gözle görülür artışlar izlenmektedir. Çiftçimizin üretiminin sürdürülebilir olması için hep söylediğimiz ve uluslararası normlarda da kabul gördüğü üzere, 1 litre süt sattığında en az 1.5 kg yem alabilmesi gerekmektedir. Yem fiyatlarındaki hızlı artış ve karkas et fiyatının yükselişe geçmesi ile birlikte, 2,30 TL/Lt çiğ süt fiyatı, üreticilerin damızlık hayvanlarını hızla kestirmelerine halen engel olamamakta ve Türkiye’de süt hayvancılığı onarılması çok büyük bir zarar görmektedir. TÜSEDAD olarak, Dünya yem hammadde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak hızla artan ve kontrol edilemeyen yem fiyatları karşısında, yılsonuna kadar sabitlenmiş olan süt fiyatının ülke hayvancılığında tasfiye sürecini hızlandıracağı ve üreticilerin geçmiş yıllardaki zararları telafi edilemediğinden sektörü hızla terk etmeye devam edeceği görülmektedir.

Bu nedenle Tarım Bakanlığımızın acilen Ulusal Süt Konseyi’ni toplantıya çağırıp 2,30 TL/Lt’lik çiğ süt fiyatının yeniden revize edilmesini, süt prim desteğinin arttırılmasını ve yem girdi maliyetlerini azaltacak tedbirlerin bir an önce yürürlüğe konmasını istiyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir