NAFAKA NAFAKA

Boşanma davasında kadına tanınan hakların aynısı aslında bilahare erkekler için de geçerlidir. Somut olayın durumuna göre nasıl ki kadınlar nafaka alabiliyorsa erkekler de nafaka alabilir. Nafaka her zaman kadın alacak diye bir kaide yoktur. Her somut olay kendi içerisinde değerlendirilmektedir.

Kanun koyucu, cinsiyete göre nafaka alınabileceği gibi bir ayrım kesinlikle yapmamıştır. Kanun koyucu, şartların değerlendirilmesini istemiştir.

Bu yazım size rehber olacaktır. Boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan taraf erkek ise nafakayı erkek de alabilir.

Zira artık kadınlar çalışma hayatının içerisindedir. Kadının maddi durumunun erkekten daha iyi olması hali günümüzde daha da yaygınlaşmıştır.

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanmanın mali sonuçlarından biridir. Tedbir nafakası, dava devam ederken ödenen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise karar kesinleştikten sonra taraflardan birinin diğerine ödediği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasının amacı evlilik birliği devam ederken ki yaşam standardının sağlanmasıdır.

Yoksulluk nafakasının TMK’nın 175. Maddesinde düzenlenmişti. İşbu madde hükmünce; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”  Bahse konu kanun nafaka için bir cinsiyet belirtmemiştir.

Peki erkeğin nafaka alabilmesinin şartları nelerdir?

Birinci boşanma davası neticesinde erkeğin kusursuz ya da daha az kusurlu taraf olması gerekmektedir. Erkek, evliliğin bitmesinde ağır kusurlu ise nafaka alamaz.

Erkek, boşanma sonrasında yoksulluğa düşeceğini ispat etmelidir.

Erkek, elinden geleni yaptığı halde yoksul kaldığını ispat etmelidir.

Kadının ekonomik durumu, erkeğin ekonomik durumundan daha iyi olmalıdır.

Yukarıda saymış olduğumuz 4 durum var ise erkek nafaka alabilir. Altını çizerek belirtmek istiyorum ki dört durumundan biri olmalı demiyorum, dört koşulun hepsi aynı anda olmalıdır.

Nafaka, genellikle boşanma veya ayrılık durumlarında daha zayıf ekonomik durumda olan eşe, çocuklara veya bazen her ikisine yönelik olarak ödenen bir tür maddi destektir. Nafaka konusunda cinsiyet ayrımı genellikle yapılmaz; yani hem erkekler hem de kadınlar nafaka talep edebilir veya ödeyebilir.

Geleneksel olarak, nafaka talepleri genellikle kadınlar tarafından yapılır, çünkü boşanmanın ardından ekonomik olarak zor durumda kalan tarafın genellikle kadın olması yaygındır. Ancak, modern hukuk sistemlerinde cinsiyet eşitliği ve adalet prensipleri daha fazla vurgu kazanmaktadır.

Bu nedenle, bazı ülkelerde ve bölgelerde erkekler de belirli durumlarda nafaka talebinde bulunabilirler. Boşanma ve nafaka hükümleri, ülke ve bölgeye göre değişebilir, bu nedenle yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak durum değişebilir.

Nafaka kararları genellikle gelir, mülkiyet, çocuk sorumlulukları ve diğer faktörlere dayanır. Eşler arasındaki mali durum, evliliğin süresi, ev içindeki katkılar gibi faktörler dikkate alınabilir.

Türk Medeni Kanunu 175. Maddesi

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

İlgili maddede görüldüğü üzere erkek ya da kadın olarak belirtilmeyip ölçüt olarak yoksulluğa düşme durumu göz önüne alınmıştır.

Erkek boşanma davasında bunu ispat etmek suretiyle veya anlaşmalı boşanma protokolünde eski eşiyle mutabık olarak kendisine nafakasına bağlanmasını talep edebilir.

Türk Medeni Kanunu 175. Maddesi

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Kanunda görüldüğü üzere hangi taraf yoksulluğa düşecekse o tarafa nafaka ödenmesine hükmedilir. Yoksulluk durumuna düştüğünü ve geçimini sağlayamayacağını erkeğin mahkemeye ispatlaması gerekir. Yalnız bu durumda dikkat edilmesi gereken husus, kanunda düzenlendiği üzere bu yoksulluğun boşanmayla ilişkili olması gerekmektedir. Örneğin aile şirketinde çalışan erkek, boşanma nedeniyle aile şirketinden ayrılmış ve işsiz kalmışsa yoksulluk nafakası talep edebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir