Sağlık-sen Adana ve Osmaniye Şube Başkanları Ek Dersli Çalışan Meslek Mensuplarının Hakları İçin Ortak Açıklama YaptıSağlık-sen Adana ve Osmaniye Şube Başkanları Ek Dersli Çalışan Meslek Mensuplarının Hakları İçin Ortak Açıklama Yaptı

Sağlık-sen Adana ve Osmaniye Şube Başkanları Ek Dersli Çalışan Meslek Mensuplarının Hakları İçin Ortak Açıklama Yaptı

Sağlık-sen Adana ve Osmaniye Şube Başkanları, ek dersli çalışan meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebiyle ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Sağlık-sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve diğer önemli isimler katıldı.

Başkan Nennioğlu’nun Açıklamaları:

Başkan Nennioğlu, resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki ek ders ücretlerinde artış sağlanmasına rağmen, diğer bakanlıklarla karşılaştırıldığında çalışma saatleri ve aylık ücret farklılıklarının sorunlara yol açtığını belirtti. Kadro sorunu ve özlük haklarındaki eksikliklerin meslek mensupları için önemli bir problem teşkil ettiğini vurgulayarak, Sağlık-Sen’in bu sorunların çözümü için mücadele ettiğini ifade etti.

Açıklamanın Diğer İçerikleri:
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görevlendirilen meslek elemanlarının kadrolu meslek elemanları gibi haklardan yararlanamaması ve özlük haklarındaki belirsizliklerin eşit işe eşit ücret ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.
  • Bakanlık tarafından görevlendirilen meslek elemanlarının kadrolu meslek elemanları gibi haklardan yararlanamaması ve özlük haklarındaki belirsizlikler, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırılık oluşturdu.
  • Ek ders karşılığı çalışan meslek mensupları, çift taraflı sözleşme akdi olmaması ve çalışma statüsünün belirsizliği nedeniyle yasal temel haklarından mahrum kalmaktadır.
  • Geçmiş yıllarda diğer bakanlıklarda yapılan düzenlemelerle ek ders ücreti karşılığı çalışanları kadroya geçirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bu durumun göz ardı edildiği ifade edildi.
  • Sağlık-Sen, ek ders karşılığı çalışan meslek mensuplarının mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele edecek ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edecektir.

Bu açıklama ile Sağlık-sen, meslek mensuplarının haklarına sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı olumlu adımlar atmaya davet etti. Ek ders karşılığı çalışan meslek mensupları, özlük hakları ve eşit işe eşit ücret ilkesi konusundaki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir