(HABERİN SONU) Savaşa eşitsiz,adaletsiz bir dünya yaratan kapitalizim açlık,ırkçılık,savaş işgal ve yıkım getiren emperyalizime karşı işçi sınıfının tarihsel eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürerek dünya barışını savunan bu mücadele kılavuzu Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh ülkesidir.

Demokratik layık ve sosyal bir hukuk devleti olma yönünde atılan her türlü adımın destekçi layık demokratik Türkiye cumhuriyetinin savunucusudur.

Gerçek bir demokrasi ulaşmanın yolunun yasama yürütme ve yargı arasında güçler ayrıcalığı ilkesini uygulanmadığı demokratik hakların özgürce kullana bilen eğitimli ve örgütlü bir toplumla mümkün olduğuna inanmakatadır.Evrensel insan hakları olan yarğı bağımsızlığı ve adil yarğılanma hakının yarğıya hakim kılınmasını talep eder.

Yurttaşların düşünce inan ve kimliklerinden dolayı dışlanmadığını ayrımcılığın ortadan kalktığı halk ve özgürlüklere dayalı barışın hakim kılındığı doğanın kar hırsıyla sömürüp kat edildiği cinsiyet ayrımcılığın en son bulduğu gençlere söz hakkının çocuk haklarına saygılı özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadele etmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir