Sulamada Otomasyon Çalışmaları

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Tasarrufa Yönelik Tedbirleri Sıraladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf önlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DSİ, tarım, enerji, hizmet ve çevre olmak üzere dört ana sektörde faaliyet göstermektedir. Bu sektörlerde yürütülen çalışmaların temelini depolama tesisleri (baraj, gölet ve bentler) oluşturmaktadır. DSİ, büyük maliyetlerle inşa ettiği bu tesislerde biriktirilen suları, israf etmeksizin son kullanıcısına ulaştırma çabası içindedir. Bu amaçla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, sulamada otomasyon çalışmaları ve atık suların geri kazanımı gibi projeler yürütülmektedir.

Modern Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarım sektöründe su kullanımının çok yüksek olduğunu belirterek, “Ülkemizde yıllık kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp olup, bunun 57 milyar metreküpü kullanılmaktadır. Kullanılan suyun %77’si tarım sektöründe harcanmaktadır,” dedi. Bu nedenle, DSİ özellikle 2000’li yıllardan itibaren modern sulama sistemlerine geçişi hızlandırmıştır. 2002 yılında %6 olan basınçlı-borulu sulama sistemlerinin oranı günümüzde %35’e yükseltilmiştir ve inşaatı devam eden projelerde bu oran %95 seviyesindedir. Modern sulama yöntemleri sayesinde 8 hektar alana saniyede ortalama 10 litre su verilerek 2/3 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.

Sulamada Otomasyon Çalışmaları

Genel Müdür Balta, sulama otomasyonu çalışmalarına 2016 yılında başladıklarını belirtti. Yapay zekâ destekli otomasyon sistemleriyle tarım arazilerindeki nem düzeyi, hava koşulları ve bitki durumu gibi veriler toplanmakta ve çiftçilere gerçek zamanlı sulama imkânı sunulmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar’da çeşitli sulama projeleri hayata geçirilmiştir. Ayrıca, kapalı sistem sulama alanlarında ön yüklemeli sayaç kurulumu ve hacim esaslı ücretlendirme gibi uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır.

Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanım

DSİ, 2011 yılında eklenen bir hükümle atıksu arıtımı çalışmalarına hız vermiştir. Bu kapsamda 24 adet evsel atıksu arıtma tesisi hizmete alınmış ve günlük 322 milyon metreküp atıksu arıtılarak tarımsal sulamada kullanılabilecek kalitede su elde edilmiştir. Afyonkarahisar Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması, bu alandaki en büyük projelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Vatandaşlar İçin Su Tasarrufu Yöntemleri

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su tasarrufu konusunda vatandaşların da önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Damlatan muslukların onarılması ve duş süresinin kısaltılması gibi basit yöntemlerin yanı sıra gıda ve elektrik tasarrufu, su kaynaklarının kirletilmemesi ve ağaç dikimi gibi önlemlerle su tasarrufu sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, tüketilen her ürünün üretim sürecinde kullanılan su miktarına dikkat çekerek, yaşamın her alanında yapılacak tasarrufların su kaynaklarını koruyacağını ifade etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir