SASA Yönetim Kurulu Üyesim Mehmet Şeker

Şeker; “SASA için istihdam sadece stratejik değil aynı zamanda etik bir önceliktir” dedi

Türkiye’nin lider polyester üreticisi ve dünyanın önde gelen firmalarından biri olan SASA, 14 bini aşan iş gücü ile bölgemizin istihdamına ve aile ekonomisine dev bir katkı sağlıyor. Çalışan sayısı 9 yıl içinde 1150’den 14 binin üzerine çıkan SASA, taşeron işçileri de şirketin bordrosuna geçirerek önemli bir adım attı.

Maaş Politikaları ve Çalışan Hakları

SASA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, şirketin istihdama ayrılan bütçesinin maliyetlerinin yüzde 7’sini teşkil ettiğini ve en düşük maaşın asgari ücretin yaklaşık yüzde 50 yukarısında olduğunu belirtti. Şeker, “SASA için istihdam sadece stratejik değil, aynı zamanda etik bir önceliktir” dedi.

İstikrarlı Büyüme ve İnsan Kaynakları Yönetimi

SASA, üretim alanındaki istikrarlı büyümesini, çalışanlarının haklarına verdiği önemle başardığına inanıyor. Adana’daki tesislerinde 14 binden fazla işçi çalıştıran SASA, insan kaynakları yönetimini stratejik olduğu kadar etik bir yaklaşımla yürütüyor. Erdemoğlu Holding ve SASA Yönetim Kurulu Üyesi Şeker, şirketin kalifiye bir iş gücü yaratma yolunda istikrarlı adımlar attığını ifade etti.

Taşeron İşçilerin Bordroya Geçirilmesi

2015 yılından itibaren, taşeron işçilerin de şirket bordrosuna alınmasıyla toplam çalışan sayısının önemli bir artış gösterdiğini belirten Şeker, bu adımın sendikal taleplerden bağımsız olarak kendi inisiyatifleri ile atıldığını vurguladı.

Ücret ve Yan Haklar

Son günlerde basında yer alan iddialara değinen Şeker, SASA’da en düşük net ücretin mevcut asgari ücretin yüzde 47 yukarısında olduğunu belirtti. Şirketin ücret güncellemelerini dinamik bir yaklaşımla yaptığını ve çok sayıda ikramiye ve yan hakkı çalışanlarına sunduğunu ifade etti.

Çalışanlar ve Sendikalarla İlişkiler

SASA’nın istihdam yaklaşımının sadece stratejik değil etik de olması için çalıştıklarını belirten Şeker, sendikalarla ilişkilerinin bu prensip çerçevesinde geliştiğini anlattı. Sendikalarla yakın temas içinde çalıştıklarını ve toplu iş görüşmelerini bizzat yönettiğini belirtti. Şeker, sendikaların iş barışını bozan rekabet ve gruplaşmalarına rağmen sendika üyesi olan hiçbir çalışana müdahalede bulunmadıklarını vurguladı.

Gelecek Yatırımlar ve Çalışan Değerleri

SASA, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek dev yatırımlar için en büyük güvencelerinin çalışanları olduğunu belirtiyor. Şirket, çalışanlarının ihtiyaçlarına doğrudan ve şeffaf bir şekilde yaklaşarak onlara değer verdiğini gösteriyor.

Şeker; “SASA için istihdam sadece stratejik değil aynı zamanda etik bir önceliktir” dedi

SASA’nın insan kaynakları yönetimindeki etik ve stratejik yaklaşımları, çalışanlarının haklarına verdiği önem ve istihdama yaptığı katkılarla ön plana çıkmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir