ŞEYMA KARATEKE

Cumhuriyetin Temelleri ve Tehdit Altındaki Değerleri: Tarikatların Yükselişi ve Toplumsal Etkileri

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünde, Cumhuriyet’in temel değerlerinin geleceği hakkında derin bir endişe duyuyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kazanılan laiklik ilkesi, bilimsel düşünceye dayalı eğitim sistemi ve demokratik değerler, son yıllarda artan tarikat ve cemaatlerin yükselişiyle tehdit altında.

Tarikatlar ve cemaatler, Türkiye’nin toplumsal dokusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte, laiklik ilkesi ve bilimsel düşünceye dayalı modern bir toplum modeli benimsenmiştir. Bu doğrultuda, tarikatların etkisi sınırlanmış ve dini kurumlar devlet denetimine alınmıştır. Ancak son yıllarda, tarikatlar ve cemaatlerin etkinlikleri yeniden artmış ve toplum üzerindeki etkileri derinleşmiştir.

Günümüzde, özellikle genç nesil arasında yayılan dini cemaatler, bilimsel düşünceye karşı bir tavır geliştirerek laik Cumhuriyet’in temel değerlerini sorgulamaya başlıyorlar. Bu durum, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine ve değerlerine ciddi bir meydan okuma oluşturuyor. Üstelik, tarikatlar ve cemaatlerin ekonomik güçleri ve siyasi etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Tarikatlar ve cemaatlerin artan etkisi, sadece toplumsal değerler üzerinde değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik alanlarda da kendini gösteriyor. Bu kurumlar, zaman zaman siyasi kararların alınmasında etkili olabiliyor ve ekonomik kaynaklarıyla toplum üzerinde önemli bir nüfuz kurabiliyorlar.

Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine bağlı kalarak, laiklik ilkesi ve bilimsel düşünceyi korumak elzemdir. Tarikatlar ve cemaatler gibi kurumların faaliyetlerinin denetlenmesi ve sınırlanması, Cumhuriyet’in temel değerlerinin korunması açısından önemlidir. Aksi takdirde, Cumhuriyet’in kazanımları tehlikeye girebilir ve ülkenin geleceği belirsizleşebilir.

Gazi Maraşal Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Cumhuriyeti hiç kimsenin gücü yetmez yıkmaya !!!

Cumhuriyetin 101. yılında, bizlere düşen görev Cumhuriyet’in değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Tarikatlar ve cemaatlerin artan etkisine karşı durmak ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini yaşatmak, ülkemizin geleceği için hayati önem taşımaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir