(UHA)ANKARA- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’nın ve 15 ilçenin tüm sorunlarını tek tek sıraladı, çözüm önerilerini anlattı, hükümetin yönünü kente dönmesini istedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, meclisteki 10 dakikalık konuşmasında Adana ve 15 ilçenin tek tek adını, sorunlarını ve çözüm önerilerini sıraladı

TBMM’de ‘ADANA’ sesleri…

Mecliste A’dan Z’ye Adana…

Şevkin, mecliste 15 ilçeyi tek tek anlattı

“Hükümet, yüzünü Adana’ya dönmüyor!”

“Tarımın başkentiydi işsizliğin başkenti oldu!”

(UHA)ANKARA- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’nın ve 15 ilçenin tüm sorunlarını tek tek sıraladı, çözüm önerilerini anlattı, hükümetin yönünü kente dönmesini istedi.

Mecliste A’dan Z’ye Adana…

Hafif Raylı Sistem’den Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne, Saimbeyli Kelebeği’nden Karataş-Yumurtalık sahil bandına, tarım desteklerinden kirli havaya, maden rezervlerinden işsizliğe, göçten ekonomik göstergelere kadar kent merkezinde ve isimlerini sıralayarak ilçelerde yaşanan sorunları tek tek anlatan Dr. Şevkin, “Artık hükümet yüzünü biraz da Adana’ya dönmelidir” dedi. 

Bu şehrin rengi kardeşliktir

Kendisine hediye edilen ve “Bu şehrin rengi kardeşliktir” temalı Adanaspor ve Adana Demirspor renklerini taşıyan atkıyı meclis kürsüsünden gösteren Dr. Şevkin, iki takımın da süper ligi hak ettiğini belirtti.

“ADAM EKSEN ADAM BİTER”

Sarı sıcağı gibi sıcakkanlı insanlarıyla, doğası, havası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla bir başka kent olduğuna dikkat çektiği Adana’nın tam ortasından geçen Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle, iç gölüyle, kuzeye gidildikçe 50 kilometre sonra beyaz kar bezenmiş dağları, mis gibi havası, güneye gidildikçe yine 50 kilometre ötede denizi, lagünleriyle, kaleleri, antik kentleriyle bir dünya mirası olduğuna dikkat çekti.

“Adam eksen adam biter” deyiminin sulak ve verimli Çukurova toprakları için geliştirildiğini, dünyanın en önemli 3 ovasından biri olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmış Adana’nın, İnsanı insan yapan değerlerin buluşma adresi olarak tam bir kültür mozaiği niteliği taşıdığını ancak kentin son yıllarda maalesef ekonomik alanda durağanlığa sahne olduğunu vurguladı.

“ADANA 27. SIRAYA GERİLEDİ”

2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğu açıklanan ve yaklaşık 50 bin kişiye istihdam olanağı sunacağı iddia edilen Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde ne yazık ki 14 yıldır bir arpa boyu yol alınamadığına dikkat çeken Dr. Şevkin, “Adana’da son 10 yılda 100’den fazla büyük fabrika ne yazık ki kapılarına kilit vurmuştur. Tarım ve sanayi başta olmak üzere bir çok iş kolundaki potansiyeli nedeniyle geçmişte göç alan Adana, son yıllarda işsizlik nedeniyle göç vermeye başlamıştır. Adana, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre net bazda en fazla göç veren iller arasında ilk beştedir. Adana yıllık 50 bine yakın göç alırken, 60 binlerin üzerinde göç verir duruma gelmiştir. 1980’lerde Devlet İstatistik Enstitüsü’nün ve DPT’nin çalışmalarında; sadece nüfus değil, ekonomi ve bir çok sosyo-ekonomik verilerde  ilk dört il arasında görünen Adana günümüzde ne yazık ki 20’li sıralara inmiştir. Adana, ilgili bakanlıkların insani gelişmişlik endekslerinde maalesef 27. sıradadır” dedi.

“TARIM DESTEKLERİNDE ADANA’NIN ADI YOK!”

Geçmişten bu yana Türkiye’de tarımın başkenti olarak bilinen Adana’nın son yıllarda tarım ve tarıma dayalı sanayide tam anlamıyla üvey evlat muamelesi gördüğüne vurgu yapan Dr. Şevkin, “Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) koordinatör illeri arasında Adana’ya yer verilmemiştir.Adana, pamuktan mısıra, ayçiçeğinden narenciyeye, yaş sebze ve meyveden bakliyata kadar geniş bir ürün yelpazesine ve hayvancılık alanında da önemli bir potansiyele sahiptir. Buna karşılık, et işleme, meyve ve sebze işleme, sofralık zeytin, zeytin mamulleri, kurutulmuş meyve ve sebze imalatı, bakliyat, mısır kurutma ve pamuk yağı, hayvancılık, turizm, bitkisel üretim, yenilenebilir enerji ve kültür balıkçılığı başta olmak üzere 100’e yakın alanda yatırım gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiliklere mali destek sağladığı bilinen TKDK tarafından bu destekler dışında tutulmuştur” diye konuştu.

“RAYLI SİSTEMİN 2. ETAP PROJESİ CUMHURBAŞKANININ MASASINDA DURUYOR”

Adanalı üreticinin 13 yıldan bu yana, TKDK kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni olan IPARD desteklemelerinden yoksun bırakıldığını ifade eden CHP’li Dr. Şevkin, “Karataş ilçemize bağlı Adalı mahallesinde kurulması için onaylanan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarında henüz istenen düzeye gelinememiştir. Son açıklanan ekonomik pakette çiftçinin adına dahi yer verilmemiştir. Çukurova toprakları dünyanın en önemli 3 ovasından biridir ve tarım alanında dünyada öne çıkan bir noktada yer almalıdır. Adana’da 2010 yılından bu yana geçici kabulle çalışan Adana Hafif Raylı Sistem Projesi’nin tam kapasite çalıştırılması ve ikinci etap projesinin tamamlanması, yanı sıra bakanlığa devredilmesi gerek Büyükşehir Belediyemizin borçlarının azalması ve gerekse daha nitelikli hizmet verebilmesi adına son derece önemlidir. Adana Büyükşehir Belediyesi, sistemin 2. etap ulaşım etüd projesini hazırlamış ve bakanlıktan finansman desteği beklemektedir. Bu yönde de hükümetin attığı herhangi bir adım yoktur. Türkiye’nin birçok yerinde tramvay hatları proje ve yapım çalışmalarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiği bilinmesine rağmen Adana, kapsam dışında tutulmuştur” diye konuştu.

TURİZME İŞARET ETTİ

Adana’nın turizme açılan kapısı Yumurtalık-Karataş sahillerinin 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ ilan edilerek ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ kapsamına alındığını, 2020 yılına kadar tek bir yatırıma sahne olmamasına rağmen geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı tarafından teşvik bölgesi olmaktan da çıkarıldığını hatırlatan Dr. Şevkin, “Sayın Cumhurbaşkanına buradan çağrı yapmak istiyorum. Yumurtalık ve Karataş sahilleri dünyanın en uzun sahilleri arasında yer alan, bakir çevresiyle dünya turizmine kazandırılabilecek, gerek Adana’mızın gerekse ülkemizin ekonomisine katma değer üretecek çok önemli bir konumdadır. Yeniden teşvik kapsamına alınması ve yeni yatırımlara zemin hazırlanması şarttır” dedi.

“İŞSİZ ADANA’NIN HAVASI DA KİRLİ!”

Tarımın başkenti konumundan işsizliğin başkenti olarak anılmaya başlayan Adana’nın ne yazık ki Türkiye’nin havası en çok kirli 3. Kenti olduğuna vurgu yapan Dr. Şevkin, “Kalitesiz ve yoğun kömür kullanımı, anız yangınları ve termik santraller yılın yüzde 65’inde insanlarımızın kirli hava solumasına neden olmaktadır. Adana’nın pandemi sonrası toparlanma döneminde, konumlanmak istediği yeri ve gelişme eksenlerini, hep beraber tartışarak belirlemek için Adana Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde “Adana’da Kamu-Özel Sektör İletişimi ile Vizyon Tayini” başlıklı müzakereli tercih çalıştayı düzenlenmiştir. Yeniden Adana temalı bu çalıştaydan çıkan sonuçlar iyi değerlendirilmeli ve artık hükümet Adana’yı yeniden ve her yönüyle ayağa kaldırmayı amaçlayan çalışmalara gerekli desteği sunmalıdır” şeklinde konuştu.

İLÇELERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kadim kent Adana’nın tarihe ışık tutan bir yapıya sahip olduğunu ancak hükümetin nedense kente yönünü dönmediğini ifade etti. 15 ilçenin sorunlarına çözüm önerileriyle dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ilçeleri tek tek sıraladığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“ALADAĞ – 

Türk madenciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Aladağ’da 100 yıl işlenecek rezerve sahip olan çeliğin hammaddesi krom yatakları mevcuttur. Yüksek kaliteli kromun işlenmesi için Adana’ya ferrokrom tesisi kurulması gerekmektedir ancak hükümetin hiçbir yatırımı yoktur. Aladağ’da eğitimde büyük sorun yaşanmaktadır. Özellikle dağ köylerindeki aileler küçük çocuklarının kendilerinden uzakta, korumasız eğitim görmesine adeta isyan etmektedir. Aladağ-Adana arası yapımı devam eden karayolu yaklaşık 15 yıldır tamamlanmamıştır. İlçede ormanların aşırı derecede kesildiği ve bir bakıma doğa katliamı yaşandığı bilinmektedir.

CEYHAN – 

Yıllardır sürüncemede kalan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde bir arpa boyu yol alınamadı. 50 bin kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi ancak 13 yıldır ne ses var ne bir haber. Ayrıca kamulaştırma bedellerinin düşük olması toprak sahiplerinde huzursuzluk yaratmaktadır araziden sökülen 5000 civarı zeytinin yarattığı doğa katliamının yanı sıra bedelleri de vatandaşa halen ödenmemiştir. Tarımın en önemli merkezlerinden biri olan ilçede çiftçi ve köylü destek alamamaktadır.

ÇUKUROVA – 

Çukurova ilçemizde devlet yatırımlarına dair neredeyse hiçbir emare yoktur. Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışıyla insanlarımızın derdine derman olmaya çalışılmaktadır.

FEKE – 

ilçemizin büyük bölümünde imar sorunu yaşanmaktadır. Toplu konut idaresinin uğramadığı ilçede eğitim kurumları yetersizdir. Yüksekokul, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Kreş ve Anaokuluna ihtiyaç vardır. Kurumlara ait atıl binalar değerlendirilmelidir. Spor kompleksi fakiri ilçemiz organik tarıma elverişlidir ancak destek yoktur. Bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik, internet ve iletişim altyapısı yetersizdir.

İMAMOĞLU – 

ilçemiz düz ova özelliğiyle yer fıstığı, patates ve ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu ayçiçeği üretimiyle öne çıkmaktadır. Bal üretimi de gerçekleştirilen ilçeye teşvik verildiği takdirde tarım toprakları en yüksek kaliteye sahip ürünleri sunabilecek özelliktedir.

KARAİSALI –

20 yıldır devam eden vakıf arazilerinin köylüye kiralama ve yıllardır üzerinde bulunduğu işlettiği toprağın hak sahibi olarak alım satımında mağduriyetler bulunmaktadır. Özellikle Kızıldağ yaylası A. Yürükler, A. Belemedik, Karakılıç, Çukur Gildirli’de bu sorun yaşanmaktadır. İlçemizde endemik bitki örtüsü ne yazık ki hükümetin ilgili organları tarafından göz önüne alınmamaktadır. Doğa ve yayla turizminin dünya ölçeğinde öne çıkabileceği ilçeye özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaretlerinin  alınmasına dair herhangi bir girişimde bulunulmamaktadır.

KARATAŞ – Adana’nın turizme açılan kapısı Karataş’ta balıkçı barınağının genişletilmesi gerekiyor. Turizm bölgesinde Turizm Meslek Yüksek Okulu’nun kapatılması ve ilçenin turizm teşvik bölgesinden çıkarılması bacasız sanayi adına büyük bir kayıptır. İlçede Devlet Hastanesi’nde yaşanan ekipman ve sağlıkçı yetersizliği de vatandaşları yaralayan bir başka konudur.

KOZAN – 

ilçemizde gençlerimizin spor komplekslerine, çocuklarımızın oyun alanlarına, parklara ihtiyacı var. Kozan’da kurulu İşletme Fakültesi’nin herhangi bir binasının olmayışı ayrı bir sorundur. Üniversite öğrencileri için acilen bir kampüs alanı oluşturulmalıdır. Kozan’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan orman yangınında evlerini, yerlerini kaybeden insanlarımız için herhangi bir destek sunulmamıştır. Yangında evleri, ahırları, hayvanları, ekili ve dikili tarım alanları yanan hemşehrilerimiz kış ayını elektrik ve soba deliği dahi bulunmayan konteyner evlerde kışı geçirmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza söz verilen 120 bin liralık destek kredisinden halâ bir haber yoktur.

POZANTI – 

ilçemizde arazi ve orman kadastrolarında sorun yaşanıyor. Karşılaştırma yapıldığında bir dengesizlik hakim. Arazi sınırlarında kaymalar var. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 22-A uygulaması yaptırıp sayısallaştırarak bu durumu ortadan kaldırmalıdır. Pozantı’da 2B uygulaması bazı köylerde kısmen yapılmış, bazı köylerde hiç yapılmamıştır. Bu durum da düzeltilmelidir. Orman işçilerinin yoğun olduğu bölgede işçilerin özlük hakları iyileştirilmeli, çalışma süreleri uzatılmalıdır.

SAİMBEYLİ – 

ilçemizdeki adliye binası taşınmış, Bakanlık büro kurulacağını kaydetmesine rağmen bu söz de yerine getirilmemiştir. Kirazı dünyaya nam salmış ancak devlet desteği alamadığı için üreticisine kazandırmayan şirin ilçe insanlarımız kamuya dair acil yatırım beklemektedir.

SARIÇAM, SEYHAN VE YÜREĞİR – 

ilçelerimiz Adana’nın merkezinde yer almaktadır. İşsizliğin yoğun olarak yaşandığı bu ilçelerimizdeki fabrikalar birer birer kapanmıştır. İşgücüne katılım açısından Türk ekonomisine büyük katma değer üretecek insanlarımızın oluşturduğu ilçelerimizde yapılacak yeni yatırımlar için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerekli desteği sunmaya hazırdır. İşgücüne katılım açısından Türk ekonomisine büyük katma değer üretecek insanlarımızın oluşturduğu ilçemiz Yüreğir’de 100 yıllık Devlet Hastanesini yıktılar. Söz vermelerine rağmen yenisini yapmadılar.

TUFANBEYLİ – 

ilçemiz Adana merkezine en uzak ilçemizdir. Okuma-yazma oranının yüksek olduğu ilçede ne yazık ki elektrik ve haberleşme sorunu yaşanmaktadır. Desteklendiği takdirde hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip ilçemiz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dikkatini çekmelidir.

YUMURTALIK – 

ilçemiz tarihin ve turizmin tüm izlerini bünyesinde barındırır. İlçemiz, Karataş gibi turizm teşvik bölgesinden çıkarılmıştır. Petrokimya tesisi yapılacağı, enerji üssü olacağı planlanmasına rağmen bu güne kadar herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Ayrıca balıkçı barınağı yetersizdir, geliştirilmelidir. İlçede arazi  toplulaştırma yollarının büyük bölümü açılmamıştır. DSİ ilçeye sağlıklı su verememektedir. Meralar ıslah edilmemiştir.”

KARDEŞLİK ATKISINI GÖSTERDİ

Konuşmasının son bölümünde kendisine hediye edilen ve “Bu şehrin rengi kardeşliktir” temalı Adanaspor ve Adana Demirspor renklerini taşıyan atkıyı meclis kürsüsünden gösteren Dr. Şevkin, “Adana’mızın 2 güzide futbol kulübü Adanaspor ve Adana Demir Spor takımlarının vefakar taraftarlarına selamlarımı sunuyor, iki kulübümüzün de hak ettiği gibi Süper Ligde mücadele etmesini diliyorum” dedi.

CHP’li Dr. Şevkin, hükümetten bu güne kadar yeterli desteği göremeyen ancak en zor zamanlarda bile gülmeyi bilen, acılardan ders çıkaran, ekmeğini bölüşen, komşusu açken tok yatmayan, olumsuzluklara inat karnavallarla, festivallerle öne çıkan Adana’nın güzel insanlarının pozitif enerjisi sayesinde Türkiye’nin geleceğine bir ışık yakılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir