turk-tarihi-arastirmalar

Türk Adının Tarihi: “Türk” Kelimesinin İlk Kullanımı ve Anlamı

“Türk” kelimesi, tarih sahnesinde ilk kez V. yüzyılda (M.S. 420) Pers metinlerinde “Turanlı” anlamında kullanılmıştır. Bu dönemde Persler, Türkleri Turanlı olarak adlandırmıştır. VI. yüzyılda (M.S. 515) ise Bizans kayıtlarında “Türk-Hun” (kudretli Hun) şeklinde görülmektedir. Bu kullanım, Bizans İmparatorluğu’nun Türkleri güçlü bir kavim olarak tanımladığını göstermektedir.

Gök-Türk İmparatorluğu: “Türk” Adının Resmi Kullanımı

Türk devletinin resmi adı olarak “Türk” kelimesini ilk kullanan devlet Gök-Türk İmparatorluğu olmuştur. Gök-Türkler, M.S. 552 yılında kurdukları devlete “Türk” adını vererek bu kelimeyi resmi devlet ismi olarak benimsemişlerdir. Bu, “Türk” kelimesinin devlet adı olarak ilk kullanımıdır ve Türk kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gök-Türk İmparatorluğu, Orta Asya’nın geniş bir bölgesine hükmetmiş ve “Türk” adını tüm bu coğrafyada yaygınlaştırmıştır.

“Türk” Adının Yayılması ve Ortak Kimlik Oluşumu

Gök-Türk İmparatorluğu’nun ardından, “Türk” kelimesi diğer Türk devletleri ve toplulukları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte, “Türk” kelimesi tüm Türk soyuna mensup toplulukları ifade eden bir milli ad haline gelmiştir. VI. yüzyılda Çin yıllıklarında, Bizans kaynaklarında ve Arapça divanlarda geçen “Türk” adı, bu toplulukların ortak kimliğini pekiştirmiştir.

Tarihi Kayıtlarda “Türk” Adı

“Türk” adı, VI. yüzyılda Çin yıllıklarında, Bizans kaynaklarında ve Arapça divanlarda yer almaktadır. Çin yıllıkları, Türklerin siyasi ve askeri faaliyetlerini detaylı bir şekilde kaydetmiş, Bizans kaynakları ise Türklerin Bizans İmparatorluğu ile olan ilişkilerini ve çatışmalarını belgelemektedir. Arapça divanlar ise Türklerin İslam öncesi dönemdeki kültürel ve sosyal yaşamlarına dair bilgiler sunmaktadır.

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’nun Görüşleri

İslam Öncesi Türk Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk” kelimesinin tarihi ve etimolojik kökenine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Çandarlıoğlu’na göre, “Türk” kelimesi ilk kez Pers metinlerinde “Turanlı” anlamında kullanılmış, daha sonra Bizans ve Çin kaynaklarında geçmiştir. Bu kelime, Gök-Türk İmparatorluğu döneminde resmi devlet adı olarak benimsenmiş ve zamanla tüm Türk topluluklarını ifade eden bir milli ad haline gelmiştir.

“Türk” Kelimesinin Kökeni ve İlk Kullanımları

“Türk” kelimesi, tarih boyunca çeşitli kaynaklarda yer almış ve farklı anlamlar kazanmıştır. İlk olarak Pers ve Bizans metinlerinde geçen bu kelime, Gök-Türk İmparatorluğu döneminde resmi devlet adı olarak kullanılmıştır. Bu süreç, “Türk” adının tüm Türk soyuna mensup toplulukları ifade eden bir milli ad haline gelmesine yol açmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir