Tturkiye uyanis partisi Çikis BildirgesiTturkiye uyanis partisi Çikis Bildirgesi

TOPUMA UYANIŞ GELECEĞE DİRENİŞ

Aziz Türk Milleti! Biz, Türkiye Uyanış Partisi olarak ülkemizi,  Günümüz siyasi parti ve siyasetçilerine teslim edemeyecek kadar değerli gördüğümüz için yola çıkıyoruz. Gördüğümüz odur ki; Milletimiz fakru zaruret içerisinde harap ve bitap olurken, adaletin tecellisi için feryat eder, hale düşürülmüştür.  Üzülerek söylüyoruz ki milletimiz sıhhatini kaybettiğinde ilaç, merhem, hekim bulamaz hale getirilmiştir.  Ayrıca gençliğimiz, geleceğe dair vizyonu olmayan bir eğitim ile terbiye edilip, özgürce düşünmesinin önüne engeller koyulmuştur.

Yetmemiş milletin vergisi ile elde etmesi gereken refahı, hakkı; başka unsurlara verilmiş, milletin hak aranması engellenerek etrafı milyonlarca sığınmacıyla kuşatılmıştır.  Bu kuşatılmanın yanı sıra yanlış politikalarla içte ve dışta itibar kaybeden bir ülke durumunda olduğumuz hissi hepimizde hakimdir. Özünde hemen her kademede liyakata hürmet eden atalarımızın kemikleri sızlatılarak, liyakatın özlemi ile yanıp tutuşan bir hale dönüştüğümüz gerçeği bile görmezden gelinmiştir.  İşte bu ahval ve şerait içerisinde Ulu önderimiz Atatürk’ün ülküsüne sarılıp, güçlü bir kadroyla yola çıkıyoruz.

Bu yolculukta and olsun ki;

1- Ülkemizin zengin kültürel mirasını korumak ve geliştirmek, milli kimliğimize sahip çıkmak ve vatandaşlarımız arasında birliği, dirliği temin için!

2- Ekonomik kalkınma ve refah ile halkımızın yaşam kalitesini artırmak için!

3- Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile iş olanaklarını artırmak ve gelir eşitsizliğini önlemek için!

4- Aynı zamanda, girişimciliği teşvik edecek, yatırımları çekmek ve ortaya çıkan yeni bir iş ortamı oluşturmak için!

5- Eğitim ve sağlık alanlarında nitelikli eğitim hizmetleri sunarak gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak, bilim ve teknolojiye yatırım yapacak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak politikaları hayata geçirmek için!

6- Olmazsa olmaz özgürlükler ve demokrasi İçin!

7- Adalet İçin. Adalet sistemini bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak yenilikler ile insani başarıya ulaşmak için! 8- Bilim, kültür, sanat ve sporda devrim yapmak için! 9- Milli duygularımızın içindeki rehber ile ülkemizin kalkınması ve refahı için! 10- Vatandaşlarımızı şu ya da bu şekilde ayırt etmeksizin bir değer olarak yaşatmak için!

11- Aziz milletimizin tüm dünya milletleri arasında haklı itibarını kazanmak için!

12- Tarımda üreten, üreticisini destekleyen, ilacı ile yemi ile yanında olmak ve köylüye hak ettiği itibarı iade etmek için! 

13- Askerlik vazifesini yerine getiren tüm Mehmetçik’in hak ettiği maddi ve manevi itibarını iade etmek, refah bir emeklilik sözü vermek için!

14- Mehmetçik’in savaşta uzmanlık gereken konularda arkasında GATA gibi bir kurumun ve Askeri konuda uzman olan doktorların olduğunu bilmesi için!

15- Askerliğin bir mesleki uzmanlık olduğunun bilinmesi için! 

16- Savunma sanayinin her unsurunun en üst noktaya taşınması için!

17- Astsubay FACE Okulları ve Askeri Liselerin tekrar açılması ve uzman kadroların yetiştirilmesi için! 18- Astsubay ve uzman kadroların özlük ve kıdem hakları için!

19- Polis’in hak ettiği refah seviyesine ve özlük haklarına kavuşması için!

20- Öğretmenlerin mülakat ile siyasi liyakata kurban edilmemesi için!

21- Eğitimi, eğitmenlere bırakmak için!

22- Tüm çalışanların emeğinin karşılığını alması, şiddete maruz kalmaması, geleceğinin güvenliğini düşünmeden yaşayabilmesi için!

23- Sağlık personellerinin uğradığı itibarsızlaşma, şiddet ve göçün son bulması için!

24- “Sınır namustur!” Sözünün duvarda asılı kalmış ve unutulmuş bir kavram olmaması için!

25- Kadına, çocuğa ve hastalara el uzatanların karşısındaki en büyük güç olmak için!

26- “Basın özgürdür!” diyerek, basının her haberine baskın yapanlara dur demek için!

27- Yabancılara vatandaşlık, emlak ve toprak satılmasına dur demek için!

28- Dünyanın imrendiği jeopolitik bir coğrafyada fakirliğin artık kader olarak yutturulamayacağı bir ülke için! Öncelikle güzide ülkemize sonrasında tüm dünyaya buradan haykırıyoruz.

And olsun ki başaracağız…

“VATAN MİLLET ve HÜRRİYET, TÜRK’ündür MÜLKİYET”.

. Saygılarımızla,

Ahmet İMREK

Türkiye Uyanış Partisi Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir