Avrupa Komisyonu – Basın Bildirisi
Brüksel, 10 Eylül 2019

Von der Leyen Komisyonu: Daha fazlası için çabalayan bir Birlik 

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen bugün ekibini tanıtarak Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni yapısını anlattı.   Yeni Komisyon Siyasi Rehber İlkelerinde ortaya konulan öncelikleri ve hedefleri yansıtacaktır. Komisyon, yeni Başkan von der Leyen’in Avrupa Parlamentosu tarafından seçilirken savunduğu hedefler doğrultusunda şekillenmiştir.

Toplumlarımızı ve yaşam biçimimizi dönüştüren iklim, teknoloji ve demografi alanlarındaki değişimlerin ele alınması çalışmalarımızın merkezinde yer almaktadır. Var olan güçler yeni yollardan tek başlarına geçerken yeni güçler ortaya çıkmakta ve güçlenmektedir. Bu da Avrupa genelinde birçok toplumda bir çeşit rahatsızlık ve huzursuzluk yaratmıştır. AB, sağlıklı bir gezegene ve yeni bir dijital dünyaya geçiş sürecine öncülük etmelidir. Bunu ancak insanları bir araya getirerek ve benzersiz sosyal piyasa ekonomimizi bugünün yeni hedeflerine göre güncelleyerek yapabilir. 

Bu yolculuğa çıkarken, tüm gücümüzü, yeteneğimizi ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmalıyız. Kadın, erkek, Doğu, Batı, Güney ya da Kuzey, genç yahut yaşlı herkes için eşitliğe ve fırsat yaratmaya odaklanmalıyız. Ortak değerlerimizi savunmalı ve hukukun üstünlüğünü desteklemeliyiz. Önümüzdeki 5 yıl, korkuları gidermek ve fırsatlar yaratmak üzere tüm Avrupa kurumları yakın şekilde çalışmalıdır.  

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen şu açıklamayı yapmıştır: “Bu ekip, Avrupa Tarzı (European Way)’nı şekillendirecek: iklim değişikliğine karşı cesur adımlar atacağız, ABD ile ortaklığımızı tesis edeceğiz, kendine fazlasıyla güvenen bir Çin ile ilişkilerimizi tanımlayacak ve örneğin Afrika için güvenilir bir komşu olacağız. Bu ekip değerlerimiz ve birinci sınıf standartlarımız için mücadele etmek durumunda kalacak. Kararlılıkla yönetilen, tamamen mevcut sorunlara odaklanan ve çözümler üreten bir Komisyon istiyorum. Dengeli, hızlı hareket eden ve modern bir Komisyon olmasını istiyorum. Artık bu ekibin Parlamento’nun güvenini kazanması gerekiyor. Benim dönemimde Komisyon sürdürülebilir politikalara bağlı jeopolitik bir Komisyon olacaktır. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin çok taraflılığın koruyucusu olmasını istiyorum zira tek başına yapamadığımızı birlikte yaparken daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. “

Başarmak istediklerimize göre şekillendirilmiş yeni yapı  

Yeni Komisyon Üyeleri Heyeti (College)’nde, aralarında Dış Politika ve Güvenlik Politikasından sorumlu AB Yüksek Temsilcisi (Josep Borrell) de olmak üzere sekiz Başkan Yardımcısı yer alacaktır. Başkan Yardımcıları Siyasi Rehber İlkelerdeki en öncelikli meselelerden sorumludur. Avrupa Yeşil Anlaşması, dijital çağa uygun bir Avrupa, insanların yararına bir ekonomi, Avrupa tarzı yaşam biçimimizin korunması, dünyada daha güçlü bir Avrupa ve Avrupa demokrasisi için yeni bir itici güç gibi en önemli ve kapsayıcı meselelerdeki çalışmalarımıza yön verecekler. Yeni Komisyon Üyeleri Heyeti’nin merkezinde Komisyon Üyeleri yer almaktadır. Genel Müdürlüklerin sağladığı uzmanlığı onlar yönetecekler.

Üç Kıdemli Başkan Yardımcısı’nın çifte görevi olacak. Yeni Başkan’ın gündemindeki en öncelikli üç konu başlığının birer tanesinden sorumlu olmalarının yanı sıra Komisyon Üyeleri olarak da görev alacaklar.

Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans (Hollanda) Avrupa Yeşil Anlaşması’na ilişkin çalışmaları koordine edecek. Timmermans aynı zamanda İklim Eylemi Genel Müdürlüğü’nün desteklediği iklim eylemi politikasını da yönetecek.  

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen şu açıklamayı yapmıştır;“Avrupa Yeşil Anlaşması denilince Avrupa akla gelsin istiyorum zira bu anlaşmanın temelinde dünyanın ilk “iklime zararsız” kıtası olma kararlılığımız yatmaktadır. Bu aynı zamanda uzun vadeli bir ekonomik zarurettir. İlk ve en hızlı harekete geçenler ekolojik geçişin sunduğu fırsatları yakalayacaktır. Avrupa’nın bu alanda başı çekmesini istiyorum. Avrupa’nın bilgi, teknoloji ve en iyi uygulamaları ihraç eden taraf olmasını istiyorum.”     

Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager (Danimarka) dijital çağa uygun Avrupa gündemimizin bütününü koordine edecek ve Rekabetten sorumlu Genel Müdürlüğün desteğiyle, Rekabetten sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev alacak.

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen şu açıklamayı yapmıştır“Dijitalleşmenin yaşama, çalışma ve iletişim kurma şeklimiz üzerinde büyük etkisi vardır. Firmalardan tüketicilere satış gibi bazı alanlara Avrupa’nın yetişmesi gerekirken firmadan firmaya satış alanında öncü durumundayız. Tek pazarımızın dijital çağa uygun hale gelmesini sağlamalı, yapay zeka ve büyük veriden azami düzeyde yararlanmalı, siber güvenlik alanında biraz daha yol kat etmeli ve teknolojik egemenliğimiz için çok çalışmalıyız.” 

Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis (Letonya) İnsanlar için Çalışan Ekonomiyi koordine edecek ve Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden sorumlu Genel Müdürlüğünün desteğiyle Mali Hizmetlerden sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev alacak.

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen şu açıklamayı yapmıştır: “Benzersiz sosyal piyasa ekonomimiz aynı zamanda refah ve sosyal adaletimizin de kaynağıdır. İklim ve dijital olmak üzere çifte geçiş süreciyle karşı karşıolduğumuz düşünüldüğünde bu çok da fazla önem kazanmaktadır. Valdis Dombrovskis ekonomimizin sosyal ve piyasa unsurlarını bir araya getirme çalışmalarımıza öncülük edecektir.”   

Diğer beş Başkan Yardımcısı şöyledir:

Josep Borrell (İspanya, halen İspanyan Dışişleri Bakanı): Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı, A Dünyada daha Güçlü bir Avrupa;

Věra Jourová (Çek Cumhuriyeti, Juncker Komisyonunda Komisyon Üyesi): Değerler ve Şeffaflık;

Margaritis Schinas (Yunanistan, Avrupa Parlamentosu eski Üyesi, uzun yıllar Avrupa Komisyonu’nda görev almıştır): Avrupa Tarzı Yaşam Biçimimizin Korunması;

Maroš Šefčovič (Slovakya, JunckerKomisyonunda Başkan Yardımcısı): Kurumlar arası İlişkiler ve Öngörü;

Dubravka Šuica(Hırvatistan, Avrupa Parlamentosu Üyesi): Demokrasi ve Demografi.

Ayrıca Dubravka Šuica’da Komisyon’da Avrupa’nın Geleceği Konferansı’na ilişkin çalışmaların başında olacaktır. 

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen şu açıklamayı yapmıştır:“Avrupa demokrasisine yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Demokrasi, 5 yılda bir oy kullanmanın ötesinde, sesini duyurmak ve toplumun inşasına katılabilmek anlamına gelmektedir.”

Yeni seçilen Başkan von der Leyen özverili, Avrupa’yı anlayan ve Avrupalıların isteklerine kulak veren bir Komisyon Heyeti Üyelerine başkanlık yapmak istiyor.

  • Bu sebepten dolayı tüm Komisyon Heyeti Üyeleri görev sürelerinin ilk yarısında Üye Devletlerin her birini ziyaret etmelidir. Sadece üye devletlerin başkentlerine aşina olmakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa halkının yaşadığı ve çalıştığı bölgeleri de ziyaret etmelidirler.
  • Avrupa’nın nasıl dijital çağa ayak uydurması gerekiyorsa, aynı şekilde Komisyon da ayak uydurmalıdır. Komisyon Heyeti Üyelerinin toplantıları kâğıt kullanmadan dijital olarak gerçekleştirilecektir.
  • Yeni Komisyon hayatı halka ve işletmeler için daha kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Komisyon yeni kanunlar ve tüzükler çıkardığı zaman, aşırı bürokrasiyi ortadan kaldırmak için ‘One-in One-out’ (birebir) ilkesini uygulayacaktır.

Yeni seçilen Başkan Ursula von der Leyen ayrıca “Bu, söyledikleri ile icraatı bir olan bir Komisyon olacak. Hiyerarşi değil görevler üzerinde odaklanan bir yapımız var. En önemli meselelerde son derece süratli ve kararlı biçimde sonuç alabilmemiz gerekiyor” dedi.

Görevlendirilecek diğer Komisyon Üyeleri şu şekildedir:

Johannes Hahn (Avusturya) ‘Bütçe ve İdare’den’ sorumlu olacak ve doğrudan Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e rapor verecek. Uzun zamandan beri Komisyon Üyeleri Heyetinde hizmet veren biri olarak, çağdaş bir idareyi beslemenin öneminin bilincindedir.

Didier Reynders (Belçika), hukuk eğitimi aldı, oldukça tecrübeli olan Reynders önceden Belçika’nın Maliye, Dışişleri ve AB ile İlişkiler ve Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Yeni Komisyonda (hukukun üstünlüğü başlığı da dâhil olmak üzere) ‘Adalet’ten’ sorumlu olacak.

Mariya Gabriel (Bulgaristan) hâlihazırda AB Komisyonu Üyesi. Özverili ve aktif bir şekilde dijital portföy konusunda çalıştı, şimdi de genç nesil için yeni perspektifler yaratılması konusuna odaklanacak (‘Yenilik ve Gençlik’ portföyü).

Stella Kyriakides (Kıbrıs) sosyal işler, sağlık ve kanser önleme alanında uzun yıllar deneyimi olan tıbbi psikoloji uzmanı. Kendisi ‘Sağlık’ portföyüne önderlik yapacak.

Kadri Simson (Estonya) uzun süre boyunca Estonya parlamentosu üyesi ve Ekonomik İşler ve Altyapı Bakanı olarak görev yaptı. ‘Enerji’ portföyünden sorumlu olacak.

Jutta Urpilainen (Finlandiya) Maliye Bakanı ve Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda uzun süre boyunca komisyon üyesi olmanın yanı sıra; Etiyopya’da Özel Elçi olarak görev yaptı. ‘Uluslararası Ortaklıklar’ konusunu devralacak.

Sylvie Goulard (Fransa), eski Avrupa Parlamentosu Üyesi, Avrupa Birliğine yürekten bağlı ve inanan bir yurttaş. ‘İç Pazar’dan’ sorumlu Komisyon Üyesi olarak,  sanayi politikası alanındaki çalışmalarımıza liderlik edecek ve Dijital Tek Pazarı geliştirecek. Ayrıca yeni kurulan Savunma Sanayi ve Uzay Genel Müdürlüğü’nden de sorumlu olacak.

László Trócsányi (Macaristan) Macaristan’ın eski Adalet Bakanı. ‘Komşuluk ve Genişleme’ portföyüne bakacak.

Phil Hogan (İrlanda), hâlihazırda Komisyon’un Tarımdan sorumlu Üyesi, yeni Komisyonda tecrübesiyle ‘Ticaret’ portföyüne katkıda bulunacak.

Paolo Gentiloni (İtalya), eski İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, ‘Ekonomi’ portföyünde engin deneyimini paylaşacak.

Virginijus Sinkevičius (Litvanya), Litvanya’nın Ekonomi ve Yenilik Bakanı, ‘Çevre ve Okyanuslardan’ sorumlu olacak.

Nicolas Schmit (Lüksemburg) Avrupa Parlamentosu’nda ve Lüksemburg İstihdam ve Çalışma Bakanı olarak elde ettiği tecrübe ile katkı sağlayacak, ‘İş’ portföyünden sorumlu olacak.

Helena Dalli (Malta) siyasi yaşamını eşitliğe adamış, Sosyal Diyalog, Tüketici İşleri ve Sivil Özgürlükler Bakanı, ayrıca AB ile İlişkiler ve Eşitlik Bakanı olarak görev yaptı. ‘Eşitlik” portföyünden sorumlu olacak.

Janusz Wojciechowski (Polonya) uzun süre Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak Tarım Komisyonu’nda hizmet verdi, hâlihazırda Avrupa Sayıştay’ı Üyesi. ‘Tarım’ portföyünden sorumlu olacak.

Elisa Ferreira(Portekiz) halihazırda Banco de Portugal (Portekiz Merkez Bankası) Başkan Yardımcısı. Uzun yıllar boyunca Avrupa Parlamentosu Üyesiydi, ayrıca Portekiz’in Planlama Bakanı ve Çevre Bakanı olarak görev yaptı. ‘Uyum ve Reform’ portföyünden sorumlu olacak. 

Rovana Plumb (Romanya) Avrupa Parlamentosu Üyesi  (Sosyal Demokratlar Gurubu Başkan Yardımcısı), Romanya’nın eski Çevre ve İklim Değişikliği, Çalışma, Avrupa Fonları, Eğitim ve Ulaştırma Bakanı. ‘Ulaştırma’ portföyünden sorumlu olacak.

Janez Lenarčič (Slovenya) Slovenyalı diplomat. AB ile İlişkilerden sorumlu devlet bakanıydı, birkaç yıl boyunca BM, AGİT ve AB ile yakın işbirliği içerisinde çalıştı. ‘Kriz Yönetimi’ portföyünden sorumlu olacak.

Ylva Johansson (İsveç) İsveç İstihdam Bakanı, önceden İsveç Parlamentosu Üyesi ve Okullardan ayrıca Sağlık ve Yaşlı Bakımından sorumlu Bakan olarak görev yaptı. Kendisi istihdam, bütünleşme, sağlık ve refah konularında çok saygı duyulan bir uzman. ‘İç İşleri’ portföyünden sorumlu olacak.

Sonraki adımlar

Sonraki adım olarak, Avrupa Parlamentosu’nun, Dışişleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı da dâhil olmak üzere,  tüm Komisyon Üyeleri Heyetini onaylaması gerekmektedir.

Öncesinde, Parlamento içtüzüğü uyarınca, ilgili Parlamento komisyonlarında görevlendirilecek Komisyon Üyelerinin oturumları gerçekleştirilecektir.

Avrupa Parlamentosu onayını verdikten sonra, Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Antlaşması’nın 17(7) sayılı maddesi uyarınca AB Konseyi tarafından resmi olarak atanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir