Kadın ve Sanat; ikisi bir araya gelince müthiş bir heyecan, birikim, uyum ve özgür bir etki olur.

Adanalılar, ‘Karışık Kaset’le hem düşündü, hem güldü…

“YARININ AYDIN VE ÖZGÜR KADINI BUGÜNDEN YARATILIR” KARIŞIK KASET KADINA FARKINDALIK PROJESİ

PROJENİN AMACI Kadın olmanın zorluklarını irdelerken, kadının toplumda yaşadığı zorlukları, ötekileştirilmesi, baskı görmesi ve sözle ve ya elle tacize uğramasının, kadında yarattığı psikolojik zorluklara değinirken, ne olursa olsun kadın için eğitimin ve meslek edinmesinin önemini vurgulamaktır.

Kadının kimsenin tapulu malı olmadığını, oyun içinde verirken, tüm zorlukların üstesinden gelen kadının gücünü gözler önüne sermektir.

Sağlıklı, akıllı, kendine ve ülkesine faydalı nesiller yetişmesinde, kadının önemini vurgulamak, anne olmanın aslında çok ağır ve çok önemli bir görev olduğuna değinmektir…

Ayrıca, yaralı bir kadının, acılarına rağmen hayata tutunmasının altını çizmek, kendisinin farkında olmasının önemini didaktik olarak değil de, sanatla harmanlayarak fark ettirmek, duyarlı birey olmanın önemini vurgulamaktır.

Kadına yalnız olmadığını göstermek

• Güçlü olması için lazım olan şeyin, kendisinde
olduğunu fark ettirmek.
• Farkındalık yaratmak
• Birlik bilinci oluşturmak

Kadının Özel Hedefleri

Kadının özgür bir birey olduğunu, eğitimin,
kendini geliştirip, bir meslek edinmesinin
hayatındaki önemini aşılamak; ihtiyaç duyduğu gücün ailesinde ve ya evleneceği adamda değil, kendisinde olduğunu fark ettirmektir.

Tiyatro oyunun sergilenmesi

Oyunun 2 perde Toplam 80 dakika sürmektedir.

PROJENİN / FAALİYETİN, HEDEF GRUBUN HANGİ SORUNLARI İLE İLGİLİ OLDUĞU

• Hedef grup olan kadının, kendisine uygulanan ikinci sınıf vatandaş muamelesinin ve ötekileştirilmesinin nedenlerinin altını çizerken; Kadına, varlığının toplumdaki önemini fark ettirmektir.
Ayrıca, kadının, toplumda uğradığı zorlukların nedenin gözler önüne sererken, yaşadığı ve yaşayabileceği sorunların, ancak ve ancak kadının kendi önemini ve gücünü fark etmesi ile mümkün olduğunun; bilinçli ve akıllı çocuklar yetiştirmenin, medeni bir toplum yaratma açısından, önemini göstermektir.

Kadının evrilirken neler yaşadığını (Aile baskısı, tolum baskısı, sözlü taciz, elle taciz, ötekileştirme, aşağılama…)ayaklarının üzerinde durmak için verdiği savaşı, önüne çıkan zorlukları, bu zorlukların üstesinden kendi gücüyle nasıl geleceğini, trajikomedi olarak vermektedir.

Beklenen Sonuçlar

Tiyatro, birlik ve Beraberlik, Bilinçlendirme, Sanatsal ve Kültürel terapidir. Kadın sorununun ele alınabileceği en güzel platformlardan biridir.

Oyundan beklenen sonuç: kadın ve erkeğin oyundan pozitif etkilemesi, kadının kendi gücünün, erkeğin, kadının gücünün farkına varması; kadının, aile ve toplum arasındaki en sağlam köprü olduğunun;iyi yetişmiş ve eğitilmiş kadının toplum hayatında daha tesirli olabildiği fark ettirmektir

PROJENİN DESTEKÇİLERİ Adana Büyük Şehir Belediyesi oldu

OYUNUN KONUSU

Oyun, bir kadının, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşadığı baskıların olumsuz sonuçlarını gözler önüne sererken, çevresel faktörlerin ve eğitimin, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir kadın için, ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.
Ataerkil düzende kadının birey olmak için verdiği mücadeleyi, yaşadığı zorlukları; Hayallerini, hayallerini elde etmek için verdiği çabayı tarajikomik anlatırken, güldürüyor, güldürürken düşündürüyor.,

OYUNUN ADI: Karışık Kaset
HEDEF KİTLE: 18-85 Yaş arası kadın ve erkek.

Adanalılar, ‘Karışık Kaset’le hem düşündü, hem güldü…
Karışık Kaset’
OYUNUN AMACI NEDİR?

Bir ülkenin her alanda en güçlü ve en iyi durumda olabilmesi ancak kadın-erkek ayırımı yapmadan herkese iyi bir eğitim sağlamış olması ile mümkündür. Milletlerin kalkınması kadının eğitim düzeyine paralel gelişme gösterir.
Bu bağlamda oyun, eğlendirirken düşündürmek, kadını ötekileştirmenin, üzerinde baskı kurmanın kadın üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek, kadının toplumdaki yerini didaktik olarak değil de sanatla harmanlayarak fark ettirmeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca oyun, kadına, kendi gücünü fark ettirirken, yaşadığı zorluklara rağmen isterse başaramayacağı hiç bir şey olmadığının altını çizerken, sahip olmak istediği özgürlüğün, bir bireyin arkasına sığınmakta değil, kendi ayakları üzerinde durmasında saklı olduğunun altını kalın bir çizgiyle çizmektedir.
Sonuç olarak; Sanat, farklı düşüncelerin çarpıştığı bir arenadır; farkındalık oluşturur. Sanat, toplumsal ve kültürel değişimi ve gelişimi hızlandırır. Sanatçı yenilikçi düşünceleri kitlelere ulaştıran bir öncüdür. Kadın sanatçı olarak var olabilmek, ancak kadın kimliğini özgür kılabilmekle mümkün görünüyor.
Kadının içinde yer aldığı bir sanatın; acıtan-yok eden değil yaşatan, güzel görünme sevdası uğruna kibrit kutusu ölçüsüne kadın bedenini sıkıştıran eril ideolojiyi yıkan, eşitlikçi ve estetik bir yapıya evirileceği inancındayım. Kadın ve Sanat; ikisi bir araya gelince müthiş bir heyecan, birikim, uyum ve özgür bir etki olur. Çünkü kadın eli değen eserlerin; yaratıcı, duygulu, sevgi dolu, incelikli, kucaklayıcı, zarif ve hafif olduğuna inanan biri olarak… Düşüncelerimizi sadece dile hapsetmeyip sanatla özgür kılmamız gerektiğini düşünmekteyim… Direşken,  üretken ve yaratıcı olarak, sesimizi duyurmak çabasındayım.
Sanatla kalın…

FOTOGRAFLAR HULUSİ ÇAĞLIYAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir