YÖK VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN SUÇLULARI AKLAMA ÇALIŞMASI

ASOSCULAR olarak Akademi ve Bilim Dünyasında bilinen ve halen Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Bedri ÖZER, Prof. Dr. Serdar YAVUZ ve Prof. Dr. Özcan BAYRAK hakkında Danıştay Birinci dairesince ilgili kişiler hakkında yapılan ihbar ile şikayetler sonrasında dava açılmış.

Açılan dava sonrasında üç farklı dosya üzerinden Görevi Kötüye Kullanma, Mal Bildiriminde Bulunmama, Rüşvet, Yolsuzluk, Haksız Kazanç ve Kamuya Zarar Verme suçları doğrultusunda haklarında işlem yapılması istenerek Danıştay Birinci Daire Kararları YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU ve FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ ne gönderildiği söylenmektedir.

Fakat Fırat Üniversitesi başta olmak üzere YÖK başkanlığı tarafından bu kararlar Sümen altı edilmiş.

Şuana kadar da ilgili kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. YÖK denetleme kurulu bu süreç hakkında hiçbir işlem yapmayarak kamunun bu kişiler tarafından zarara uğratılmasına halen göz yummakta olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Bu durumun en güzel örneklerinden birisi ise Fırat Üniversitesine daha öncesinde yapılan şikâyet ve ihbarlar ilgili Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan bir kurul tarafından kişiler aklanmaya çalışılmıştır.

Bu kurula ilişkin bilgiler aşağıdaki Danıştay Kararlarında bulunduğu Bilinmektedir.

Başta Balkan Üniversitesinde Rektörlük yapan Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in de bu kişileri yönlendirip sevk idare ettiği yine iddialar arasında. ASOS Yayıncılık olarak bilinen grubun televizyon kanalı, onlarca dergisi, her yıl onlarca kongre, yayınevleri ve daha birçok alanda faaliyet gösterdiği bilinmekte. Bir önemli husus ise Prof. Dr. Serdar YAVUZ ve Prof. Dr. Özcan BAYRAK isimli kişiler hakkında ÖSYM tarafından 2006 yılındaki İngilizce dil sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesi ile Doçentlik belgelerinin iptal edilmiş. ÖSYM tarafından hayatın doğal akışına uygun olmayan yüksek dil puanları nedeniyle Prof. Dr. Serdar YAVUZ ve Prof. Dr. Özcan Bayrak’ı tüm masraflar ÖSYM tarafından karşılanmak üzere yeniden emsal dil sınavına çağırmasına rağmen bu kişiler ÖSYM’nin yeniden yapmak istediği sınava girmemişler.

Yaşanan sürecin akabinde Prof. Dr. Serdar YAVUZ ve Prof. Dr. Özcan BAYRAK Ankara İlgili bölge idare mahkemelerinde dava açmış ve siyasetteki nüfuslarını kullanarak lehleri yönünde bir karar çıkartırmış oldukları da farklı bir iddia. Bu iki kişinin yaşadığı mevcut olayları yaşayan yüzlerce kişiye yönelik hem bölge idare mahkemeleri hem de Danıştay’ın kamu/akademik ilişkisi kesilen onlarca kişi varken, bu kişiler halen nasıl görevlerini yapmakta büyük bir soru işareti oluşturmakta olduğu iddia edilmektedir.

Fırat Üniversitesi bünyesinde yer alan TEKNOPARK üzerinden ASOS Yayıncılık Ltd. Şti. isimli işletmenin tüm faaliyetlerini yürüterek hem kamunun zarar etmesine hem asli görevlerini yapmayarak kamu görevlerini suiistimal ettikleri ifade edilmektedir. Zaten Danıştay Birinci Dairesi tarafından verilen kararlar da bu durumu ortaya koymakta. Özellikle Prof. Dr. Serdar YAVUZ’un geçmiş hayatı incelenecek olursa maddi anlamda zor şartlar altında bir hayat geçirdiği söylenmekte olup, kısa sürede bu kazanç ve maddi güce nasıl olduğu sorgulanması gereken bir husus olarak görülmekte. Aynı şekilde bir edebiyatçı olan Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM’in de maddi anlamda bu kısa sürede bu kadar ciddi mal mülk sahibi olması, sahibi olduğu bu mal mülkün hangi yollardan elde edildiğinin ciddi anlamda araştırılması gerçeğini ortaya koymakta.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ’ın rektörü olduğu üniversiteden üniversite senatosu kararı ile görevlerine son verilen Prof. Dr. Serdar YAVUZ ve Prof. Dr. Özcan BAYRAK hakkında üniversitesinde aklama çalışmaları yapması da dikkat çeken iddialar arasında yer alıyor. ASOS Yayıncılık Ltd. Şti. isimli işletmenin bir kamu üniversitesi olan Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesini de zarara uğrattıkları yine Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve 2018 raporunda açıkça belirtilmiş.

Keykubat Üniversitesinin zarara uğratıldığı dönemde rektör olan Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI ayrıca TÜBİTAK AYEK KURUL BAŞKANLIĞI da yapmakta. İşin en ilginç tarafı ise Prof. Dr. Serdar YAVUZ’un akademik hayatının başlamasında önemli uğraşları olan birisi Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI. Çünkü Prof. Dr. Serdar YAVUZ’un ilk akademiye başladığı Üniversite olan Adıyaman Üniversitesinde kendisine kadro açan ya da açılmasını sağlayan o dönemki Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI.

Bir ilginç olay ise ASOS Yayıncılık ve Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM ile yakın temas içinde olan kişilerin ayrıca Dursun ERDEM’in eşi olan kişinin de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde olması gözlerden kaçmıyor. Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI rektörlük sonrası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görevine devam ediyor. Fırat Üniversitesinin şuan ki Rektörü Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ’ın da kadrosunun Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde olması tuhaf ilişkilerin bir noktadan yönetildiğini düşündürmekte. ASOS Yayıncılık ve Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM’in menfaatlerine zarar veren ya da engel olan kişiler TÜBİTAK AYEK kurulunca lav edilmekte, düzmece ve uydurma etik kurul kararları ile kişiler mağdur edilerek iftiraya maruz bırakılmakta olduğu da iddialar arasında.

Ayrıca Prof. Dr. Serdar YAVUZ’un kendilerine engel teşkil eden kişilere yönelik tehdit ses kayıtlarının da olduğu söylemler arasında. Bir kamu üniversitesini aracı kılarak kamu kaynaklarını özel bir işletmeye kullandıran ve Sayıştay raporları ile kanıtlanan bu olaylara rağmen asıl etik ihlal ve kamusal görevi kötüye kullanan kişinin TÜBİTAK AYEK KURUL BAŞKANI olması inanılmaz bir olay gibi görülmekte.

Etik davranmayan yönettiği kamu üniversitesinin soyulmasına ve zarar etmesine neden olan bir kamu yöneticisi Rektör olan Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın TÜBİTAK AYEK KURULU yani TÜBİTAK etik kurulunun başkanı olması inanılmaz bir gerçeği yansıtmakta. Bu kişilerin TÜBİTAK bünyesinde istediği gibi hareket etmesine de TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL imkân ve olanak sağlayarak kamu görevini kötüye kullanıyor gibi görülmekte olduğu İddia edilmektedir.

YÖK VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN SUÇLULARIN KARARI

YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK, ULAKBİM, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Fırat Üniversitesi Sağlık Daire Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Teknopark ve ÖSYM’nin bu konularda kamuoyunu aydınlatacak bilgileri ivedi olarak ortaya koyması gerekiyor. Ayrıca haklarında onlarca ihbar, şikâyet olan ve çok sayıda bu kişilerin yaptığı uygunsuzluk ile hukuksuzluklara rağmen, Danıştay Birinci Dairesinin üç kararına karşın YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün bir işlem yapmaması, olayları zaman açısından geciktirmesi kamu kurumlarının halen zarar ve ziyan etmesine, bu kişiler tarafından kişisel menfaat sağlamasına yönelik imkanları sağladığı açıkça görülmekte.

Halen hakkında yüzlerce şikâyet dilekçesi olan Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM’in ise mal edinimi, sahip olduğu mali kaynaklara yönelik neden bir inceleme başlatmadığı, bu yüksek mal mülk ve kazancı hangi yollardan kazandığını sorgulamaması Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM ‘e YÖK eli ile imkân sağlanmasına, fırsat tanınmasına ve ayrıcalıklı olmasına yönelik bir uygulama olarak iddia edilmekte. Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in özellikle kamuya ait üniversite rektörleri ile sıkı ilişki içerisinde olması farklı bir çıkar ve menfaat ortamı oluşturulmaya mı çalışılıyor ya da kamu ne şekilde zarara uğratılıyor sorularının sorulmasına neden oluşturmakta. Konuyla ilgili YÖK kurumunun bu konulara ivedi olarak inceleme, araştırma ve soruşturma yapması gerekliliğini ortaya koyduğu söylenilmetedir.

Biz YÖK, ÜAK, ÖSYM, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK, ULAKBİM ve diğer ilgili kamu kurumları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarını göreve çağırıyor ve bu olayların aydınlatılarak kamuoyunun bilgilendirilmesinin geciktirilmemesini öneriyoruz. Bu kişileri destekleyen siyasetçi ya da siyasetçilerin kimler olduğu, kamu kurumlarının bu kişilere neden bu kadar imtiyaz sağlandığı sorusuna verilecek cevapları merak edilmektedir.

NOVACELL AJANS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir