<p class=Küresel ısınma ve habitat yıkımı nedeniyle arılar hızla yok oluyor
” />

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği ve habitat yıkımı nedeniyle dünya her geçen gün sona yaklaşıyor. Bilim insanları, bu nedenle bitkiler arasında tozlaşmayı sağlayarak ekosistemdeki yaşam döngüsünü başlatan arıların tehlikede olduğunu ve sayılarının hızla yok olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, dünyadaki arıların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ilk kez haritalayarak, onların tehlikede olduğu bölgeleri ortaya çıkardı. Bununla birlikte, arı popülasyonunun azalmasının, yakın bir gelecekte büyük kıtlıklara ve insani krizlere neden olacağı belirtildi. Ünlü fizikçi Albert Einstein da daha önce  arıların ekosistemdeki önemini “İnsanlık arılar olmadan sadece 4 yıl hayatta kalabilir” diyerek vurgulamıştı. 

<p>Dünya çapında 20 binden fazla arı türü bulunuyor. Ancak, büyük bir kısmı iklim değişikliği, tarım ilacı zehirlenmesi ve habitat yıkımı nedeniyle hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde yok oluyor.</p>
<p>Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, bilm insanları küresel olarak temsil edilen arı türlerinin ilk modern haritasını oluşturarak onların korunmasına yönelik önemli bir ilk adım attı. Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü tarafıdan yapılan çalışmada,  dünya genelinde bulunan 5,8 milyon kovanın dağılımı  ve bulunduğu bölgelerdeki tehdit analiz edildi.</p>
<p>Bilim insanları bulgularının arılar ve diğer yeterince çalışılmamış omurgasızlar üzerinde gelecekteki çalışmalar için önemli bir temel oluşturduğunu söyledi. </p>
<p>Çalışmanın yazarlarından Michael Orr, CNN’e verdiği demeçte, “Arı türlerinin zenginliğinin ilk modern haritasını oluşturmak istedik çünkü onları korumak için nerede yaşadıklarını bilmemiz gerekiyor. Çalışmamız bu kapsamda büyük bir adım. Bulgularımız gelecekte habitat tahribatı ve iklim değişikliği gibi arılara yönelik tehditler üzerinde yapılan çalışmara ve ekositem analizlerine katkı sağlayacak” dedi.</p>
<p>Bununla birlikte bilim insanlarının analizi, farklı coğrafi konumlara dağılmış arı türlerinin sayılarının ve modellerinin daha net bir şekilde tanımlanmasını sağladı. Bu kapsamda, Kuzey Yarımküre’de Güney Yarımküre’ye nazaran daha yüksek arı çeşitliliği olduğu, nemli, tropikal ve ormanlık alanlara göre kuru çöl ve ılıman ortamlarda daha fazla arı popülasyonun bulunduğu görüldü.</p>
<p>ABD’de yer alan Rutgers’da ekoloji, evrim ve doğal kaynaklar profesörü olan Rachael Winfree, “Şaşırtıcı bir şekilde, bitkiler arasında tozlaşmayı sağlayarak ekolojik döngünün başlamasını sağlayan arıların kritik önemine rağmen, şimdiye kadar dünyadaki farklı arı türlerinin nerede bulunduğuna dair kapsamlı bir bilgi kaynağı yoktu” ifadelerini kullandı.</p>
<p>Öte yandan Orr, arı türlerinin dağılımının doğru bir şekilde anlaşılması ve önceliklendirilmesinin gelecekteki türlerin hayatta kalması üzerinde büyük bir etkisi olacağını vurguladı.  Arıların varlığının, dünyadaki gıda kaynaklarının korunması ve kırsal geçim kaynaklarının sürdürülmesi için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Orr, “İklim değişikliği birçok tür için büyük bir tehdit oluşturuyor. Şu anda yok edilmekte olan türlerin ihtiyaç duyduğu habitatları korumazsak, gelecekte büyük kıtlıklar ve insani krizlerle karşılaşabiliriz” uyarısında bulundu.</p>
<p>Arılar, özellikle de  bal arıları besin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin döllenmesini  (tozlaşma) sağlıyor.  Dünyada tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlasının arılar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor.</p>
<p>Ünlü fizikçi Albert Einstein arıların ekosistem için önemini 1949’da şu sözlere ifade etmişti:</p>
<p>“Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.</p>

By

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir