15 HAZİRAN İŞ BIRAKMA BASIN AÇIKLAMASI

Yoğun ve fedakâr bir şekilde sağlık hizmetinin, etkin, verimli ve kesintisiz olarak
sunulmasını gerçekleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın
hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından ve emeklerinin ekonomik karşılığından
mahrum kalmaktadırlar.

Aralık ayında hazırlanan tasarı ilk dillendirildiğinde Genel Sağlık-İş olarak olumlu ama
yetersiz olduğunu ifade etmiştik. Düzenlemenin temel maaş artışı ile birlikte tüm sağlık
çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini beklerken üzerinden 6 ay geçmiş, kırpıla kırpıla
Meclis’e eskisinden de kötü bu 14 maddelik teklif getirilmiştir. 07.06.2022 tarihinden itibaren
görüşülmeye başlanan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de”, sağlık çalışanlarının “özlük
haklarının ve ekonomik durumlarının” iyileştirilmesi bakımından ihtiyacı karşılayacak nitelikte
değildir. Mevcut haliyle bu yasa taslağı Aralık ayında gündeme gelen taslağın da gerisinde
kalmış, yetersiz bir düzenlemedir.

TBMM Başkanlığı’na sunulan özlük haklarımızın düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik
yasa teklifinin hiçbir değeri olmadığını, Adil ve vicdani hiçbir tarafı olmadığını hepimiz gördük.
Yasa teklifinde performanstan başka bir şey yoktur. Tavan ek ödeme tutarının artırılması kimseye
bir kazanç getirmeyecektir. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda tavan ek ödeme verebilecek
kurum şu an yoktur. Malzeme ihtiyaçlarını bile karşılayamayan pek çok hastane, bırakın tavandan
ek ödemeyi taban ek ödeme miktarını bile ödeyemez durumdadır.

Sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenecek olması olumlu olmakla birlikte bu
düzenleme ek ödemeden mahsuplaşma yapılmadan hayata geçmesi gerekmektedir.
Tasarı hekimlere hiçbir getirisi olmadığı gibi hiçbir sağlık çalışanına da, Sağlık Bakanının
deyimiyle “önemli” iyileştirmeler asla getirmemektedir.

Sağlığa uzaktan bakan bir Sağlık Bakanından, çalışana kin ve garez içinde olan bürokrattan
ve kamu çalışanının yediği lokmada gözü olan iktidar milletvekillinden sağlık çalışanına bir
fayda gelmeyeceği ortadadır.

Maaşlarımızın bütçeye yük olduğunu söyleyerek mecliste vekil olarak görev yapanlar, kamu
çalışanlarının yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürdüğünden bihaberdir. Burada bu fırsatla
söylemek istiyorum ki; AKP Manisa milletvekili tüm sağlık çalışanlarından özür dilemelidir.
Milletvekili dün ekonomik nedenlerle intihar eden sağlık çalışanın ailesinden özür dilemelidir.

GENEL SAĞLIK-İŞ

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

GENEL MERKEZİ

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :32/15 ÇANKAYA /ANKARA
Telefon: 0(312) 230 66 64 Faks: 0(312) 230 66 63 www.genelsaglikis.org.tr – iletisim@genelsaglikis.org.tr
Bizler ne istemekteyiz?
Sağlıkta etkin şiddet yasası bir an önce kanunlaşmasını,
Performansa dayalı ek ödeme sisteminde kalem oyunları değil, temel ücretlerde artış
yapılmasını,
Sağlık çalışanlarına insan onuruna yaraşır emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlemesi,
Kademeli ek gösterge artışının tüm sağlık emekçilerini kapsayacak gerçekçi düzenlemesi
bir an önce hayata geçirilmesini,
5510 sayılı Emekli Sandığı Kanunun kaldırılmasını,
Geçmişe etkili 90 gün yıpranma payı düzenlemesi,
Çok geç olmadan istemekteyiz.
Sendikaların ve meslek örgütlerinin görüşlerini almadan yapılacak her türlü düzenlemenin
eksik kalacağını ve tek kalemde temel maaşa yapılmayan hiçbir sözde artışı kabul etmediğimizi
bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Mücadelemiz, haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir.
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
Yaşasın Genel Sağlık-İş
Yaşasın Birleşik Kamu İş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir