Adana Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresine Hazırlanıyor

KAVİ: GÜVENLİ İŞYERİ, SAĞLIKLI GELECEK

I.Uluslararası X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim tarihleri arasında Adana Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Anfisi’nde gerçekleştirileceğini açıklayan MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, kongrenin başarılı geçmesi ve amacına ulaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ADANA-  TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 2001 yılından itibaren 2 yılda bir düzenlenen Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, bu yıl Uluslararası boyutta ele alınacak. Kongre, 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde yapılacak. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin başarılı geçmesi ve amacına ulaşması için MMO çalışmaların devam ettiğini açıkladı.  MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bu yılki planlanan kongre hazırlıkları çerçevesinde, konuyla ilgili uluslararası kurumların desteklerinin yanı sıra bildirilerin akademik teşvik yönetmeliği kapsamında değerlendiriliyor. Bildiri sunanlara TÜBİTAK destekleme programlarından yararlanma imkânı ve kongrenin uluslararası kongre kriterlerine uygun olmasının açıklanmasıyla, kongrenin takipçileri açısından ilginin geçmiş kongrelere oranla çok daha fazla olmasıyla rekor katılım bekleniyor.  Bu ekonomik ve toplumsal sorunun, ulusal ve uluslararası deneyimlerle her boyutuyla tartışıldığı, ülkemizde kanayan bir yara olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı vermenin amaçlandığı kongrede, ‘‘her şeyden önce insan yaşamının geldiği’’ vurgulanmaya devam etmekte. Alanlarında uzman farklı ülkelerden katılımcılarında bilim kurulunda yer aldığı ve farklı ülkelerden bildiri sunumlarının da olacağı kongrede, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması” da ayrı bir kapı aralayacak.

Ülkemiz iş kazalarında Dünya’da ilk sıralarda; Eurostat ve SGK istatistikleri birleştirildiğinde ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada yer almakta. TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına ev sahipliğini bu yıl da üstlenen MMO Adana Şubesi emekten, halktan ve bilimden yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, bugüne kadar sürdürülen çalışmaların güncel boyutlarıyla ifade edilerek ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve yetkililerin gündemine taşıma gayretinde kararlılığını sürdürmektedir.”

KAVİ: GÜVENLİ İŞYERİ, SAĞLIKLI GELECEK

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin, bütün çalışanları ilgilendiren çalışma yaşamının en temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi: İşçi sağlığı ve iş güvenliğindeki temel amacın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması olduğunu belirtti. Kavi, çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması olduğunu belirtti. Kavi şöyle konuştu:

“Bir başka ifadeyle; işyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli ve yeterli tedbirlerin alınması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması ve üretimin devamlılığının sağlanmasıdır. İnsanca bir yaşam insanca bir düzen için ülkemiz insanına yakışan bir yaşamın çabası en önemli vazifelerimizdendir. Bu amacımızın gerçekleşmesi yönünde, katkı ve desteklerini esirgemeyen uluslararası ve ulusal kurumlara, firmalara, kongremizin yürütme ve bilim kurullarına ve tüm katılımcılarına, teşekkür ediyoruz. ‘‘Güvenli yarınlar için bugün İSG’’ dediğimiz kongremizle başarılı sonuçların hayata geçirilmesi tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesiyle ancak gerçekleşecektir. Sanayileşen, üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye için, insanımızın hak ettiği saygınlıkta güvenli çalışma koşulları istiyoruz ve bu çabaya katkı sunacak herkesin desteğini bekliyoruz”

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesinin düzenleyeceği I.Uluslararası X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesinin ev sahipliğinde Mithat Özsan Amfisinde 4 gün sürecek.

Öte yanda, MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, şube yöneticileri ile birlikte Adana Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe’ye I.Uluslararası X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hakkında bilgi verdi, kongreye destek istedi.

HABER İSMAİL BAŞKAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir