Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/u8559022/public_html/wp-content/themes/newsup/single.php on line 88

*ÇGC BAŞKANI ESENDEMİR: “ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR”*

*‘‘MESLEĞİMİZİ HAK ETTİĞİ KONUMA VE SEVİYEYE ULAŞTIRMANIN ÇABASI İÇERİSİNDE
OLACAĞIZ’’*

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin 30. Genel Kurulu’nda oluşan yeni yönetim kurulu, görev bölümü yaptı.

Cafer Esendemir Başkanlığındaki ÇGC yönetiminde yapılan toplantıda, Başkan Vekilliği görevine Mustafa Özke, Genel Sekreterliğe Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcılığına Süreyya Uri, Başkan Yardımcılığına Engin Kanber, Mehmet Serbes, Mehmet Uluğtürkkan, Yasemin Atasoy, Mali Sekreterliğe Murat Yonat, Mali Sekreter Yardımcılığına Hüseyin Arat seçildi. Jale Karaşahinoğlu, Mutlu Mete, Vahap Ünkat, Mustafa Akköse ve Kadir Adıyaman da üye olarak görev yapacaklar.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı açıklamada, genel kurulda yapılan
seçimler sonucun-da daha da güçlendirilerek göreve gelen yeni yönetim
kurulu ile mesleği üst seviyelere taşı-mak ve yaşanan sorunlarının çözümü
yanında bölgenin sesini Türkiye’ye duyurmanın çabası içinde olacaklarını
bildirdi.

‘‘Özgür basının demokrasinin vazgeçilmezi’’ olduğunu kaydeden Esendemir, ‘‘Bu bilinçle mesleğimizi hak ettiği konuma ve seviyeye ulaştırmanın çabası içerisinde olacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini kurumsal kimliğiyle güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.’’ dedi.

Mesleğin daha iyi noktalara taşınması ve Adana’ya verilebilecek hizmetler
için ÇGC olarak gereken katkıyı sağlamaya gayret göstereceklerini ifade
eden Esendemir, “Özgür ve bağımsız basının demokrasinin güvencesi olarak işlevini yerine getirebilmesi için sadece meslektaşla-rımızın değil
toplumun tüm kesimlerinin görev ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz”
şeklin-de konuştu.

Yönetim Kurulu toplantısında, ÇGC’nin faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve
katılımların arttırıl-ması, bu kapsamda komiteler oluşturulması, paneller,
konferanslar, seminerler düzenlenmesi, meslektaşlara yönelik sunulan
imkânların genişletilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve güç birliğini
yeni boyutlara taşımak konusunda yönetim kurulu üyelerinin görüş ve
önerileri değerlendirildi.

*DENETİM, SEÇİCİ VE ONUR KURULU GÖREV DAĞILIMI*

Denetim Kurulu Başkanlığına Sait Güvendir, Başkan Yardımcılığına İnci
Yılmaztürk, Yaz-manlığa Tevfik Dinçkalmış getirildi. Oğuz Topaçoğlu ve
Tanır Emre Uzelgeçici üye oldular.

Seçici Kurulda Başkan Ramazan Şanıvar, Başkan Yardımcısı Mustafa Başkan,Yazman Soner Kan oldu. A. Ceyhun Özgönül, Mehmet Aka, Serkan Şenyürek ve Utku Sağılır ise üye olarak görev yapacaklar.

Onur Kurulu Başkanlığına Erdal Fernergiz, Başkan Yardımcılığına Suat Hayri Akarçay, Yazmanlığa Düzgün Coşkun getirilirken, Kurtar Çakın, Nihat Geven,Adnan Kulak ve Bülent Vezir üye olarak görev alacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir