EĞİTİMDE BÜTÇENİN KISILMASI, MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİMİZDE VAR OLAN SORUNLARIN DAHA DA BÜYÜMESİNE SEBEP OLUYOR.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK, Milli Eğitim Bakanlığınca yıllar içinde uygulanan yanlış eğitim politikaları sonucunda, devletimizin öğretmen atamaları ile mezun ve mezun olacak öğretmen sayısı arasındaki uçurum kaygı verici bir düzeye ulaştığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 8/2/2019 tarihinde 78 branşta, 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştır.  Ancak bu atama sayısının ihtiyacı karşılamadığı açıkça bilinmektedir. Adana’ya bu konuda da “üvey evlat muamelesi” yapılıp, yapılmadığını Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek iki adet soru önergesi verdiğini belirtti.

            Adana ilinin öğretmen ihtiyacı ne kadardır?

Adana ilinde branşlara göre öğretmen ihtiyacının dağılımı nedir? Branşlar bazında kaç öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır?

Ataması yapılan öğretmenlerimizden kaçı Adana ilimizde görevlendirilmiştir? İhtiyaç açığının kapatılması için 2019 yılı içinde kaç öğretmen alımı yapmayı planlıyorsunuz?

KONCUK’ un dikkat çekmek istediği bir diğer husus ise, Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar eğitime de sıçramış, Bakanlıklarda sözü edilen bütçe sınırlamalarının içine Milli Eğitim Bakanlığı da girmiştir. Eğitimde bütçenin kısılması, mevcut eğitim sistemimizde var olan sorunların daha da büyümesi anlamına gelmektedir. Eğitimin daha verimli hale gelmesi amacı ile destekleyici harcamaların yapılması gerekirken, eğitimden ısrarla tasarrufa gidilmesi, sınıflardaki öğrenci sayısının yüksek olmasına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının artmasına sebep olmaktadır dedi.

Adana’da ilköğretim ve ortaöğretimde, bir sınıfta ortalama kaç öğrenci eğitim görmektedir?

Bakanlığınızın hedefinde bulunan, öğretmen başına düşen öğrenci ideal sayısı nedir? Bu sayıya ulaşmamış okulumuz bulunmakta mıdır?

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı nedir?

Öğretmeni bulunmayan okul mevcut mudur?

Öğrenci sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, ülke genelinde ve Adana’da bir öğrenim yılında görevde olması gereken öğretmen sayısı nedir?

Birleştirilmiş sınıf uygulaması var mıdır? Varsa kaç okulda uygulanmaktadır?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK’ un soru önergelerinin, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir