Yatırımlar

Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Adana Valisi Süleyman Elban’ın başkanlığında yapılan 2021 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen projeler değerlendirilip 2021 yılının proje hedefleri görüşüldü. Yatırımlar

Uluslararası, Ulusal ve Yerel Kaynaklar  ve Yatırımların koordinasyon ve işbirliği içerisinde şehrin önceliklerine uygun şekilde her zamankinden daha ekonomik, daha verimli ve daha etkin sonuçlar doğuracak şekilde kullanma zorunluluğunun olduğu belirtildi.

Şehrin ekonomisine yüksek katma değer yaratacak

Adana için gerek merkezi hükümetin,  gerekse diğer kamu ve kuruluşların desteği ile şehrin ekonomisine yüksek katma değer yaratacak; üretim, istihdam oranlarını artırmak ve ihracat değerlerini yükseltmek için de kamu-özel sektör işbirliği de bu süreçte çok daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Bütçede yatırımlar için ayrılan pay,

Gerek küresel krizden gerekse ülkenin  iç dinamiklerinden kaynaklı kırılganlıklar, oynaklıklar, belirsizlik ve risklerin arttığı tahmin yapmanın zor olduğu bir süreçte bütçe tahminlerinin bir senaryo analizi çerçevesinde yapılarak, en iyi senaryonun gerçekleşmesini umarak; ancak en kötüsüne de hazırlıklı olarak faaliyetlerin sürdürülmesinin  gerektiği ifade edildi.

Yatırımlar

Tahminlerle gerçekleşmeler arasında sapmaların yüksek olacağının öngördüğü Yeni Mali yılda;  Büyükşehir Belediye 2021 Yılı Gider Bütçesini ₺2.510.000.000,00- olarak planlandığı,  Yatırımlar için ₺650.000.000,00- ayrılırken, Bütçede yatırımlar için ayrılan pay, genel bütçenin  %25’ni oluşturduğu belirtildi.

Projeler için yapılan harcama tutarı

Büyükşehir Belediyesinin  2020 IV. Çeyrek sonu itibariyle proje döngüsünün farklı aşamalarında toplam 36 adet projesi bulunduğu,  Bu projelerden 21 tanesi devam etmekte olup, 2 âdeti tasfiye aşamasında, 1 projenin yer tesliminin yapıldığı,  12 projenin  ise tamamlanmış olduğu açklandı.

2020 IV. Çeyrekte; Rapor Döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) 12 proje tamamlamırken, 2020 yılı içerisinde daha önceki dönemlere ait 15 adet proje bitirilmiştir. Tamamlanan Projeler dışındaki 21 projenin sözleşme bedelinin  yaklaşık 887 Milyon TL olup; bu projeler için yapılan harcama tutarı ise yaklaşık 295 milyon TL ve nakdi gerçekleşme oranı ise %33,25 olduğu açıklandı.

Projelerin sözleşme bedeli

4. (Ekim-Kasım-Aralık)  Rapor Döneminde Tamamlanan 12 proje için  44 milyon TL ödendiği, bu projelerin sözleşme bedeli ise 48 milyon TL olduğu açıklanırken,  Yine 2020 yılı içerinde, daha önceki dönemlere ait tamamlanan 15 adet iş kalemi için 73 milyon TL harcandığı , bu projelerin sözleşme bedeli ise 73 milyon TL oılduğu vurgulandı.

“2020 mali yılını iyisiyle kötüsüyle kapattık. Umarız hem ekonomik hem de sağlık açısından en kötüsünü geride bırakmışızdır ve 2021 mali yılı ülkemiz, şehrimiz ve hepimiz için daha sağlıklı, mutlu ve umutlu bir yıl olur” temennisiyle toplantı sonlandı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir