İyi Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK, yerel seçimlerden önce bir televizyon programına katılan, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’ nin açıklamalarını meclise taşıdı. Sayın Bakan, 29 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, Orman Genel Müdürlüğüne 5000 personel alınacağını, alınacak personelin 1.200’ünün orman mühendisi, 2.700’ünün orman muhafaza memuru, 800’ünün memur ve 300’nün de şoför olarak istihdam edileceğini açıklamıştır.

Açıklamada Sayın PAKDEMİRLİ ’nin, anılacak personelin, Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) sonuçlarına göre, en yüksek puanı alandan başlanarak istihdam edileceğiniz dile getirdiğini belirterek “kimse torpil için bana gelmesin” diye de eklediğini belirtti.

KONCUK, “Fakat iktidarın her zaman yaptığı gibi “liyakata” değil “mülakata” önem verdiğini, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’ nin açıklamasından birkaç gün sonra Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde, “31.10.1985 Tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesine istinaden “Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmü çerçevesinde 2018 yılında yapılan KPSS puanı ile Uygulama ve Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan” şeklindeki yazılı açıklama ile personel alımlarında “mülakat” sonrası yapılacağının bilgisinin yer aldığını görmekteyiz.” dedi.

KONCUK, sorularının Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek şu soruları sordu;

KPSS sonuçlarına göre değil de sözlü sınav uygulaması getirilmesinin sebeplerini açıklar mısınız?

Mülakatı değil liyakati esas alarak personel alımı gerçekleştirmek için mülakat uygulamasından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

KONCUK, 22/10/2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’ nin cevaplandırmasını isteyerek vermiş olduğu fakat o tarihten beri cevaplandırılmayan soru önergesindeki bir soruyu tekrar hatırlatarak, “Tarım ve Orman Eski Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 2018 yılının şubat ayında 10 bin 551 kişinin Bakanlık ailesine katılmasına yönelik, ilgili kuruluşlara gerekli yazıyı yazdıklarını belirterek, atama bekleyenleri umutlandırmıştır. Mayıs ayında katıldığı ‘’Tarıma Değer Katanlar” yarışması ödül töreninde konuşan Fakıbaba’ya konunun hatırlatılması üzerine  “Bir kez daha yazı gönderdik, konuyu takip edeceğiz” sözlerini hatırlatarak;

Daha önceki Tarım ve Orman Bakanı tarafından, Ziraat Mühendisleri, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekim ile teknik personel alımları için söz verilen kadroları tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? dedi.

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK, Orman Genel Müdürlüğüne alınacak 5 bin personel için Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğini, mülakattan dolayı mağdur edilmeye çalışılan vatandaşlarımızın adına konunun takipçisi olacağını belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir