Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi Başladı

TWINT- Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi Avrupa Birliği ve Türkiye’den Kilit Paydaşlar ve Yerel Yönetimleri Bir Araya Getirdi.

“Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Şehir Eşleştirme Programı”nın kapanış etkinliği olarak çevirimiçi olarak düzenlenen ve iki gün sürecek olan “TWINT-Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi” 12 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükleçi Faruk Kaymakçı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe yaptı. Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı, Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hibe projeleri faydalanıcısı olan yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri, Avrupa Belediyeler Konseyi üyesi bırlikler ve bunların üyeleri diğer paydaşlar ve uluslararası örgütlere ev sahipliği yaptı.

Türkiye ve AB Şehir Eşleştirme programı kapsamında neler yer almaktadır?

Şehir Eşleştirme programı bir hizmet (teknik yardım) bileşeni ve bir hibe programından oluşmuştur. Hizmet bileşeni, yerel yönetimlerle ilgili olarak kilit öneme sahip olan kurumlar (Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) için kapasite geliştirme faaliyetlerini ve hibe programının uygulanması için teknik yardım vasıtasıyla AB Katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamıştır. Hibe programı ise, AB’ye katılım sürecine ilişkin olarak Türkiye’deki yerel yönetimler ile AB üyesi yerel yönetimler arasında AB’ye katılım alanlarında diyalog platformları oluşturmak ve şehir eşleştirme faaliyetleriyle sürdürülebilir yapılar kurmak suretiyle, Türkiye’deki yerel yönetimlerin idari ve pratik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamış ve teknik yardım bileşenini tamamlamıştır. 

Sonuçları nelerdir?

Hizmet bileşeni kapsamında 1,65 milyon Avro, Hibe Programı kapsamında ise toplamda 2,4 milyon Avro Avrupa Birliği katkısıyla desteklenen projeler, Türkiye’deki 19 ilden ve 12 Avrupa Birliği üyesi ülkeden yaklaşık 60 yerel yönetimve STK’lar arasında eğitim, çevre, sağlık, kültür, turizm, enerji, inovasyon, kamu yönetimi gibi geniş bir çerçevede arasında işbirliği imkanı sağlıyor. Avrupa Birliği’nin hibe projelerine toplam 2,4 milyon Avro, hizmet bileşenine ise 1,65 milyon Avro katkısı ile proje, şehir eşleştirme eylemleriyle sürdürülebilir işbirliği yapıları kurmayı hedefliyor.

Projenin bir parçası olarak hazırlanan ve ileride düzenlenecek şehir eşleştirme faaliyetlerine dair mevcut yasal ve mali durumun analizini içeren Türkiye’de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol Haritası’na aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

Konferans münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yerel otoritelerin ulusal düzeyde karar alma sürecini etkileme kapasitesini ve vatandaşları ve toplumları birbirine yaklaştırarak ortak bir Avrupa kimliğini geliştirme kapasitesini vurguladı ve şunları söyledi: “Kendi alanında başarılı bir örnek olan Şehir Eşleştirme Projemiz, yerel yönetimlerin vatandaşlarının katılımcılığını artırmalarına ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yeni, yüksek kaliteli projeler sunmaları için kendilerine olan güvenlerini güçlendirmelerine yardımcı olmuştur. Desteklediğimiz hibe projelerinin ortak teması, kültürel çeşitliliğiyle zenginleştirilmiş, demokratik, birleşik, küresel odaklı bir Birlik olan Avrupa olmuştur. Bu projeyle, kültürlerarası ve sivil toplum diyaloğuna katkıda bulunurken, kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı duyarak ve teşvik ederek, Avrupa Birliği ve Türk vatandaşları arasında hoşgörüyü ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için yenilikçi fikirleri ve iyi uygulamaları finanse ettik. Bu iki günlük etkinliğin, katılımcılarına, şehirlerimizde hem sağlık alanında hem de sosyo-ekonomik alanda sorunlara sebep olan Covid-19 pandemisi gibi güncel zorluklara ortak bir yanıt olarak kullanılabilecek şehir eşleştirme faaliyetlerinin potansiyelini keşfetme olanağı tanıyacağını umuyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir