Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing’de düzenlenen 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’nun (BRF) açılışında konuştu.

Xi Jinping, Kuşak ve Yol inisiyatifinin, ülkeler arasındaki bağlanırlığı güçlendirerek, karşılıklı yarar ile ortak kazanç ve ortak kalkınmayı gerçekleştirmeyi amaçladığını hatırlattı. Tarafların ortak çabaları sayesinde ilk forumda elde edilen sonuçların sorunsuz şekilde yerine getirildiğine dikkat çeken Xi, 150’den fazla ülke ve uluslararası örgütün Çin’le Kuşak ve Yol inşasının işbirliği anlaşmasını imzaladığını belirtti. Xi, Kuşak ve Yol inisiyatifinin, BM, ASEAN, Afrika Birliği, AB ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin kalkınma ve işbirliği planlarıyla kaynaştığını, dünya ekonomisinin büyümesi için yeni alanlar keşfettiğini, katılımcı ülkelerin gelişimine yeni fırsatlar getirdiğini ve Çin’in dışa açılması ile kalkınmasında yeni bir ufuk yarattığını vurguladı.

Kuşak ve Yol inşasının nitelikli kalkınma yönünde sürekli gelişmesinin hızlandırılmasının önemine değinen Xi, ortak istişare ve inşa etme ile paylaşım ilkelerinin izlenmesi, açık, yeşil ve temiz yönetim düşüncesinde ısrar edilmesi, yüksek standartlı, halka yararlı ve sürdürülebilir hedeflere ulaşılması için çaba harcanması gerektiğini söyledi. Xi, Kuşak ve Yol inşasının nitelikli gelişmesi için bütün işbirliğinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve sıfır tolerans anlayışıyla yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bağlanırlığın güçlendirilmesinin Kuşak ve Yol’un ortak inşasının kritik bir unsurunu oluşturduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Xi, küresel bağlanırlığa dayalı ortaklık ilişkisi kurulması ve ortak kalkınmanın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, tarafların, Yeni Avrasya Kıta Köprüsü gibi ekonomik koridorlara öncelik veren, bilişim otobanı inşasına odaklanan ve demiryolları, limanlar ile tünellere dayanan bağlanırlık şebekesinin inşasını güçlendirmeyi sürdürmesini arzuladığını aktardı. Xi, ülkelerin finansal kuruluşlarının Kuşak ve Yol yatırımı ile finansmanına katılması ve üçüncü taraf piyasasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Çin’in daha çok ülkeyle yüksek standartlı serbset ticaret anlaşması imzlayarak, gümrük, vergi, mali denetim gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirip, Kuşak ve Yol vergi tahsilatı ve yönetimi işbirliği mekanizması oluşturacağını kaydetti. Xi, uluslararası karşılıklı tanınma işbirliğinin hızlandırılmasının ve inovasyon aracılığıyla dijital İpek Yolu ile inovatif İpek Yolu’nun yaratılmasının önemine vurgu yaptı. Gelecek 5 yıl içinde 5 bin kalifiye eleman değişimi ve eğitimi gerçekleştirileceğine işaret eden Xi, işletmeler arasındaki işbirliğine destek verilmesi ve inernet bağlanırlığının yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

Xi Jinping, Kuşak ve Yol inşası sürecinde projelerinin seçimi, uygulanması ve yönetiminde sürdürülebilir kalkınma düşüncesine önem verilmesi çağrısında bulundu. Xi, uluslararası işbirliği yoğunlaştırılarak, gelişen ülkelere daha fazla gelişme fırsatı yaratılmasının yanı sıra, söz konusu ülkelerin yoksulluktan kurtarılmasına ve sürdürülebilir gelişmeyi gerçekleştirmesine destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, ülkelerin gelişme farklarının azaltılması için BM ile gelişme alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu yaptı.

Xi Jinping, dışa açılma ve reforma ilişkin bir dizi kritik önlem ortaya koyarak, sistematik ve yapısal planlamayı güçlendireceklerini ve dışa açılmanın daha yüksek bir seviyeye taşınmasını sağlayacaklarını belirtti. Xi, bu önlemlerin, yabancı sermayenin daha geniş bir alana yayılmasının teşvik edilmesi, fikri mülkiyette uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, mal ve hizmet ithalatının artırılması, uluslararası makro ekonomi politikasında daha verimli eşgüdüm sağlanması ve dışa açılma politikasının uygulanmasına daha büyük önem verilmesi gibi adımlardan oluştuğunu söyledi.

Çin’in negatif listedeki maddeleri önemli ölçüde azaltmaya ve modern hizmet sektörleri ile imalat endüstrisi ve tarımın kapsamlı olarak dışa açılmasını teşvik etmeye devam edeceğini aktaran Xi, daha çok alanda yabancı yatırımcının çoğul hisse payını veya tam sermayeyi elinde bulundurmasına izin vereceklerini ifade etti. Xi, Çin’in bir dizi yeni serbest ticaret pilot bölgesi kuracağını vurgulayarak, serbest ticaret limanlarının inşası konusundaki araştırmaları hızlandıracaklarını ve Yabancı Yatırım Yasası’nın sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çaba harcayacaklarını söyledi.

Xi, Çin’in, fikri mülkiyet haklarının korunması alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla, bilgi değerlerine saygı gösteren bir iş ortamı yaratmak için çaba harcayacağının altını çizdi. Çin’in bu alanda faaliyetlerini sürdüreceğini bildiren Xi, fikri mülkiyet haklarını korumayla ilgili hukuk sisteminin iyileştirilmesi, yabancı fikri mülkiyet hakları sahiplerinin meşru hak ve çıkarlarının korunması, zorunlu teknoloji transferinin önlenmesi ve ticaret sırlarının daha iyi korunması için çalışacaklarını, ayrıca fikri mülkiyet hakları ihlalleriyle kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.

Xi Jinping, Çin’in gümrük vergilerini daha da düşüreceğini ve tarife dışı engelleri kaldıracağını, kapısını daha çok açacağını ve dünyadaki bütün ülkelerden kaliteli ürün bekleyeceğini belirtti.Ticaret fazlası elde etme amacında olmadıklarını dile getiren Xi, daha fazla tarım ürünü ile hazır ürün ve hizmet ithal ederek ticaretin dengeli biçimde gelişmesini sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Xi Jinping, Çin’in, dünyadaki diğer önemli ekonomilerle makro politikalardaki koordinasyonu güçlendirmeye, küresel ekonominin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümesini ilerletmeye hazır olduğuna dikkat çekti.Döviz kuru devalüasyonunu önleyerek, Çin’in para birimi RMB’nin döviz kuru oluşum mekanizmasını düzelteceklerini kaydeden Xi, RMB döviz kurunun genel istikrarını uygun ve dengeli bir seviyede koruyarak, küresel ekonomide de istikrarı muhafaza etmek için çalışacaklarını dile getirdi. Xi, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü reformuna destek verdiğini ve aktif olarak katıldığını da yineledi.

Xi Jinping, uluslararası ticaret ve ekonomi alanlarındaki çoklu ve ikili anlaşmaların uygulanmasına büyük önem verdiklerini kaydederek, hukukun üstünlüğüne ve dürüstlüğe dayalı yönetim inşasını güçlendireceklerini belirtti. Xi, bağlayıcı uluslararası anlaşmalar için uygulama mekanizması oluşturulacağını, dışa açılma boyutlarını genişletmenin gerektirdiği hukuki düzenlemelerin yapılacağını ve çeşitli kademelerdeki yönetim faaliyetlerinin standardının belirleneceğini söyledi. Adil rekabet ve piyasa düzenine yakışmayan yönetmelikler ile mali destekler ve önlemlerin ortadan kaldırılacağını belirten Xi, bütün işletmeler ve girişimcilere eşit davranılacağını ve piyasalaşma, hukukun üstünlüğü ile kolaylığa dayalı bir iş ortamı yaratılacağını dile getirdi.

Diğer ülkelere de olumlu yatırım ortamı oluşturma çağrısı yapan Xi Jinping, Çinli işletmeler, öğrenciler ve akademisyenlere eşit muamele gösterilerek, onların uluslararası iletişim ve işbirliği faaliyetlerine katılması için adil ve sıcak bir atmosfer yaratılmasını istediğini belirtti. Xi Jinping son olarak, daha açık bir Çin’in dünya ile daha olumlu bir etkileşim kuracağını, böylece daha gelişmiş ve mürrefeh bir dünya yaratılmasına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

 

HABER : Gamze DÜRMEZ 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir