AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı:
Mülteciler ve ev sahibi toplumlara AB desteğinin devamı için
1.41 milyar Avro

Bugün, Avrupa Birliği Komisyonu, sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında Türkiye’deki mültecilere destek olmak üzere 1.410 milyar Avro tutarında Özel Tedbiri kabul etmiştir.   

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’nın (FRIT) ikinci dilimi kapsamında hayata geçirilecek olan Özel Tedbir mülteciler ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde Türkiye’ye sağlanan AB desteğinin devamını sağlayacaktır. Tedbir ile FRIT kapsamındaki 6 milyar Avro’nun toplam 5.6 milyar Avro’luk kısmı tahsis edilmiş olmaktadır. Kalan kısım yaz aylarında tahsis edilecektir. 

Yeni destek paketi kapsamında sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında dört proje hayata geçirilecektir. Söz konusu paket aynı zamanda insani yardımdan kalkınma desteği yaklaşımına geçişi yansıtmaktadır. Tedbir, Bakanlıklara sağlanacak doğrudan hibeler ile diğer ortaklarla yapılacak katkı anlaşmaları yoluyla uygulanacaktır. Bu kapsamda sözleşmelerin en geç 2020 sonunda imzalanması ve en geç 2020 ortasında tamamlanması gerekmektedir.    

Paketin önemli bir özelliği, FRIT kapsamında finanse edilen faaliyetlerin FRIT sona erdikten sonra da sürdürülebildiğinin sağlanmasını amaçlaması dolayısıyla mültecilere yönelik içerme, kendi kendine yetebilme ve entegrasyon desteğinin sürdürülebilir olması ihtiyacını vurgulamasıdır.  

Paketin kabul edilmesi vesilesiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söylemiştir; “Bu finansman kararıyla AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini göstermektedir. Mültecilere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerini, ve mülteci ve ev sahibi toplumların dirençliliği ve kendi kendine yetebilme kapasitelerinin sosyo-ekonomik destek vasıtasıyla arttırılmasını sağlamayı sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra mülteci nüfusu yüksek illerde belediye altyapı hizmetlerine destek arttırılacaktır. Bugün bu tedbirin onaylanması, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye’ye destek olma taahhüdümüzün ifadesidir.” 

Ön bilgi  

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) 2015 yılında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesi doğrultusunda AB Konseyi tarafından yapılan önemli ek kaynak çağrısına cevaben oluşturulmuştur. 

FRIT’in toplam bütçesi 6 milyar Avro’dur ve 3 milyar Avro’luk iki eşit parçaya ayırılmıştır. 6 milyar Avro tutarındaki operasyonel fonların 2.35 milyar Avro’yu aşkın kısmının ödemesi yapılmış, 3.5 milyar Avro sözleşmeye bağlanarak 80’den fazla proje uygulamaya konulmuştur.  

FRIT, mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış, AB bütçesi ve Üye Devletlerin katkılarından oluşan ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. AB’nin Birlik içi ve dışındaki mülteci krizini ele alırken izlediği kapsamlı yaklaşımın bir parçasını oluşturan destek, Türkiye’deki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için

FRIT Üçüncü Yıllık Raporu

İnteraktif projeler haritasını içeren web sitesi 

BİGİ NOTU:  Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

BİLGİ NOTU: Türkiye’deki Mültecilere İnsani Destek 

haberinsonu.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir