74 KURUM VE KURULUŞ KATILDI

Çalışmalara 52 kurum ve kuruluş ile Adana’daki meslek odaları temsilcileri katkı sağladı…

Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe girdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca tüm illerde yapılması planlanan İL AFET RİSK AZALTMA PLANI çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda belirlenen 6 pilot İl’den biri olan Adana’da çalışmalar sonucu oluşan plan, Vali Süleyman Elban ve Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

74 KURUM VE KURULUŞ KATILDI

Olası afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kaybını en aza indirmek, bu çerçevede alınacak önlemleri, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde organize etmek, belirlenen eylemleri takip edebilmek amacıyla planlanan AFET RİSK AZALTMA PLANI çalışmaları Adana’da 74 kamu kurum ve özel sektörün katılımıyla gerçekleşti.

6 MASA OLUŞTURULDU

Çalışmalar sonunda 52 kurum ve kuruluş ile kentimizdeki meslek odaları temsilcileri de katkı sağladı. İl Afet Risk Azaltma Planı’nda 8 amaç ve 42 hedef belirlenirken; bu doğrultuda 231 eylem oluşturuldu. Planın hazırlanma sürecinde; Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından 15 toplantı gerçekleştirildi. Hazırlanan plan sonucu 6 masa oluşturuldu;

1.Deprem, 2.Kütle Hareketleri, 3.Taşkın, 4.Yangın, 5.Meteorolojik Afetler, 6.Endüstriyel Kazalar

Adana İl Afet Risk Azaltma Planı, ‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’ne göre; afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespiti, meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin afet vuku bulmadan alınması, etkin müdahale ve koordinasyonu gerekli olduğu kadar toplumun afet ve acil durumlar hakkında farkında ve hazır olması açısından önemli.

Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe girdi
Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe girdi
GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Bu bağlamda; afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn alınarak, risklerin önlenmesi ve azaltılması için afetlerin olası etkilerini en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olan Adana İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), pilot il olarak Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Devlet Su İşleri 6.Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, bölge ve il müdürlükleri, ilçe belediyeleri, ilgili meslek odaları işbirliği ve katılımı ile hazırlandı.

Kriz yönetimi anlayışını bir kenara bırakarak, afet tehlike kaynaklarını belirleyerek araştırmak, olası riskleri azaltmak, afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmek, kenti ve toplumu afetlere hazır ve dirençli haline getirmek amacıyla, AFAD Başkanlığı destekleri ile hazırlanan Adana İl Afet Risk Azaltma Planının uygulanabilirliğinin artırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşların tümünün sürece dâhil olmasının önemine dikkat çekildi.

Adana İl Afet Risk Azaltma Planı; Adana AFAD İl Müdürü Gültekin GENÇ, Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdür Vekili Cennet Beste ÖNEL ve AFAD İl Müdürlüğü’ndeki farklı disiplinlerde görev alan mühendis ekibin ortak çalışmaları sonucunda hazırlandı.
Adana İl Afet Risk Azaltma Planı; Adana AFAD İl Müdürü Gültekin GENÇ, Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdür Vekili Cennet Beste ÖNEL ve AFAD İl Müdürlüğü’ndeki farklı disiplinlerde görev alan mühendis ekibin ortak çalışmaları sonucunda hazırlandı.
PLAN ONAYLANDI VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Adana İl Afet Risk Azaltma Planı; Adana AFAD İl Müdürü Gültekin GENÇ, Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdür Vekili Cennet Beste ÖNEL ve AFAD İl Müdürlüğü’ndeki farklı disiplinlerde görev alan mühendis ekibin ortak çalışmaları sonucunda hazırlandı.

Plan; Vali Süleyman ELBAN ve Vali Yardımcısı Muzaffer ŞAHİNER tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir