Kamuoyuna Duyuır

Kamuoyuna Duyuru

Arap Alevilerine Çirkin Saldırı

Ajansadana.com isimli bir internet sitesinde Ercan Yılmaz isimli bir şahıs Alevi Arap tolumunu,Nusayrileri hedef alan ,yazı demeye bile dilimizin varamadığı şuursuz ve ırkçı duygularını dışa vurmuştur.

Arap Alevileri, dolayısıyla tüm Alevi toplumunu kendince düşürmeye çalışan, siyasal tutumunu ırkçı bir anlayışa dayandıran bu şahsı şiddetle kınıyoruz.

İnsan bile denemeyecek bu edepsizin Adana basın dünyasında yeri olmasını biliyoruz.
İnsan bile denemeyecek bu edepsizin Adana basın dünyasında yeri olmasını biliyoruz.
Unutulmamalıdır ki ;

Gazetecilik ; toplumun değer yargılarına önem veren bütünleştirici yapıcı eleştirilerle toplumu yönlendirmemelidir. Etkinlik bir anlayışla ve dikkatle hareket edilmesi  gereken bir meslek olabilir bilinir.

İnsan bile denemeyecek bu edepsizin Adana basın dünyasında yeri olmasını biliyoruz.

Bilinmelidir ki :Adana Alevi Platformu olarak bizler, Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansı  her türlü ,ırkçılığı,yobazlığın ve kafatascılığın karşısında olacağız.

Toplum ayrıştıran ve bölen bir yaklaşım serğiliyen ; bu kafatascı malukatla ilgili her türlü yasal hakkımız sonuna kadar kullanmak üzere saklı tutuyoruz.

İnsanların  toplumsal özlliklerini ırksal özelliklerinne indirgeyen ve bu indirgemede-kendince aşağılama yolunu seçen bir yobazlığa set çekiyoruz.Karşı duruyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini de bu akıl almaz ,pervasız zihniyete karşı durmaya çağırıyoruz.
Bu şahıs bilmelidir ki ;

Alevi toplumu , bu topraklarda vatan severliği ve her alanda üretkenliğiyle bilinir. Topluma faydalı bireyler yetişmesi için küçük yaşlardan itibaren gerek kültürel gerekse sosyal etkinliklerle öne çıkan Arap Alevi toplumu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında ülkesinin çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için büyük bir gayret sarf eder.

Kurucu değerlere bağlı toplumumuzu ,küçük aklınca küçümsememeye çalışan ırkçı,kafatasçı ve yobaz zihniyetin ürünü olduğu açıkca ortaya koyan bu şahıs yine bilmelidir ki; Kurtuluş yıllarındaki varoluşun mücadelesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına,kural ve kaidelerine, tüm kesimlerin değer yarğılarına,dini inançlarına saygı gösteren,kendi inançlarını,geleneklerin ve göreneklerini kimseye zarar vermeden,gözterişten uzak gerçekleştiren,öğrencilere yoksullara kucak açan ve Adana başta olmaj üzere Ülkemizin her bölgesine yayılmış bilim insanı,Akademisyen,Doktor,Belediye Başkanı,Öğretmen,Mimar,Mühendis,Şehir Plancısı ve daha sayabileceğimiz bir çokdeğeriyle ülkesini geleceğe taşımaya çalışan ,İş insanlarıyla üretim ve istihdama büyük katkı sunan toplumuzun yaralanmaya çalışmasına asla izi vermeyeceğiz

Arap Alevi Platform
Arap Alevi Platform

Çirkin üslubuyla küçümsemeye çalıştığı bu toplum; Cumhuriyetin kurulması için bedeller ödenmiş tarihsel süreçteki duruşu ve yaşam biçimiyle taktirle karşılanmış insanlardan oluşur.

Sorumsuzluk örneği sergileyen bu zihniyet fukarasının özellikle geleceğimizi emanet edeceğiz yeni nesil çocuklardan uzak tutulmasını sağlı veriyoruz. Ahlaktan, vicdandan nasibini almamış bu zavallıyı bir kez daha nefretle kınıyor, yasal haklarımız saklı kalmak üzere bu tür çirkin yazılara karşı hukuk çerçevesin de daha sert tepki vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz

Hüseyin Cömertpay ADANA ALEVİ PLATFORMU SÖZCÜSÜ
FOTOĞRAFLAR : HULUSİ ÇAĞLIYAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.