Sadece yedi yılda sanattan teknolojiye, ticaretten sağlığa hemen her konuda dünyanın öncü ülkelerinin başını çeker kapasiteye ulaşan Çin, bugün ilerlemenin bir diğer anlamı haline geldi. Dolayısıyla artık çağı ve dünyayı anlamak, hatta geleceğe dair öngörülerde bulunmak için önce Çin’i anlamak, onu öğrenmek şart.

Bir ülke sadece yedi yılda nasıl başarılı hale gelebilir? Bu sorunun yanıtı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin modern tarihinin dikkatli bir analizini yapmakta yatar. Japon saldırısı ve iç savaş devamında Mao Zedong yönetimindeki istikrar ve yeniden inşa çalışmaları toparlanmanın temellerini attı. Bugün hâlâ aktif olarak sürdürülen reform ve dışa açılma süreci ülkeyi dönüştürerek Sovyetler Birliği’nden farklı bir seyre ulaşmasını sağladı.

ÇİN ARTIK DEVASA BİR GÜÇ

Kapılarını yabancı yatırımlara açarak, etkileyici üretim kapasitesine güvenerek ve ihracatını artırarak Çin bugün ekonomik anlamda devasa bir güce ulaştı. Çin’in yarattığı ekonomik mucize, yalnızca Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) artışına değil aynı zamanda bu GSYİH’nın dünya büyümesine olan kademeli katkısına da yansıyor. Çin, 2014 yılında, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük devleti haline geldi.

ÇEVRE KORUMASI ÇİN’İN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

Başarışı bir ekonomik yöntem bile bazı düzenlemelere ihtiyaç duyar. Beijing, son beş yıldır Cumhurbaşkanı Xi Jinping yönetimi altında büyüme modelini değiştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda kapasitesini azaltıp fabrika performansını artırarak çevrenin korunmasına daha fazla özen göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca dış ticaret maruziyetini iç tüketim ile tamamlayarak kendisini dış risklerden korumaya, daha da önemlisi, teknolojiyi ve inovasyonu ilerletmek için araştırma ve geliştirmeye odaklanıyor.

Çin’i ziyaret eden bir yabancı değişime ancak şehirleri birbirine bağlayan yüksek hızlı bir trene binerek tanıklık eder. Dünyanın herhangi bir noktasında yaşayan bir internet kullanıcısı ise Çinli şirketlerin siber alan ve e-ticaret gibi elektronik hizmetlerde ne kadar baskın bir rol oynadığını kolaylıkla keşfeder.

ÇİN’İN İLERLEMESİNİN TEMELİNDE NE YATIYOR?

Çin’in ilerlemesinin temelinde süreklilik, sabır, sıkı çalışma ve uzun vadeli planlama yatar. 5G ağındaki yenilikleri ile bir lidere dönüşen Huawei örneği, Çinli şirketlerin artık geride kalmayacağını gösteriyor. Uzun yıllar boyunca kendi gelişimi için yabancı teknolojiye ihtiyaç duymuş olan Çin artık kendi yolunda tek başına ilerleyebiliyor.

DIŞ İLİŞKİLERDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ PROJE VE ADIMLAR

Dış ilişkiler ile ilgili olarak Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni uyguluyor ve ara bağlantısallığı teşvik ediyor. Şimdiye dek bu kapsamda birkaç proje uygulandı, diğer yeni projeler ise yapım aşamasında. Çinli şirketler alt yapı işleriyle uğraştıkça iş pozisyonları doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkıyor ve buna bağlı olarak da yaşam koşulları iyileştiriliyor. Bu, “kazan-kazan” kavramının uluslararası ilişkileri anlamak için olmazsa olmaz bir parametre haline gelmesi anlamı taşır ve bu kapsayıcı projeye daha fazla ülke dâhil olabilir.

Ekonomi ve politikanın da ötesinde, Çin’in dünya üzerinde artan etkisi, dünyanın farklı yerlerinden insanların Çin hakkında dil de dâhil daha fazla şey öğrenme konusundaki ilgisiyle de net biçimde görülüyor. Bu; okullarda, üniversitelerde, dil merkezlerinde ve ayrıca dinamik eğlence endüstrisi aracılığıyla oluyor. Çin, kendi özelliklerinden bazılarının küresel arenada var olmasını sağlıyor.

Çin’i anlamadan dünyayı anlamak artık mümkün değil. Tarih, bugünün ve geleceğin sunduğu işaretlerin aynasıdır. Bilginin ideolojik klişelerin ötesinde zenginleştirilmesi, onunla her seviyede yapıcı bir ilişki kurmanın önünü açacaktır

HABER GAMZE DÜRMEZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir