Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/u8559022/public_html/wp-content/themes/newsup/single.php on line 88

2020 Uluslararası Kadınlar Günü öncesinde
Avrupa Komisyonu Açıklaması

Uluslararası Kadınlar Günü öncesi, Avrupa Komisyonu aşağıdaki açıklamayı yayınlamıştır:
“Cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği’nin temel ilkelerinden biridir. Ancak bu, hâlen bir gerçeklik değildir. İş hayatında, politikada ve genel olarak toplumda, potansiyelimize; yalnızca tüm becerilerimizi ve çeşitliliğimizi kullanırsak ulaşabiliriz. Kadınlar, kendi yollarında birçok engellerle karşılaşmaktadır. Avrupa’da ve ötesinde, kadınlar cinsiyet temelli şiddetin, önyargıların ve nefret söylemlerinin hedefi olmaya devam etmektedir.

Avrupa kadınlar için iyi bir adres olsa bile, rakamlar şunu söylemektedir: AB’deki kadınların üçte biri, fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Daha fazla kadın üniversitelerden mezun olmasına rağmen, ortalama olarak erkeklerden %16 oranında daha az kazanmaktadırlar. AB’nin en büyük şirketlerinin yalnızca %8’inin CEO’ları kadındır.

Bu durum, Birliğimizin müsaade edebileceği bir durum değildir. Cinsiyeti her ne olursa olsun, herkes şiddete maruz kalmadan yaşayabilmeli ve hayatta kendisi için seçtiği yolu takip edebilmelidir.

Bir değişime ihtiyacımız var ve o an; şu andır. 8 Mart Uluslararası Dünya Kadınlar Günü öncesinde, şunu hatırlamalıyız: kadın-erkek eşitliğine yönelik ilerleme, ne kaçınılmaz ne de tek yönlüdür.

Bu nedenle, Komisyon, önümüzdeki 5 yıl için ücret şeffaflığı gibi somut adımları belirleyen AB Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’ni benimsemiştir.

Strateji ayrıca kadın-erkek eşitliğini geliştirmek için ilk evrensel taahhüt ve eylem planı olan ve kabul edilişinden bu yana bu yıl 25. yıldönümünü kutlayan Beijing Deklarasyonu ve Eylem Platformu’na AB’nin katkısıdır. AB, kadın haklarını ve kadının güçlendirilmesini desteklemeye, teşvik etmeye ve korumaya devam ederken hassas, ihtilaflı ve acil durumlar dâhil olmak üzere cinsiyet temelli şiddetle mücadele edecektir.”


Arka plan

Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın Başkanı olan Başkan Ursula von der Leyen tarafından kendi siyasi ilke kurallarında verilen taahhütler hakkında dün konuşma yapan Başkan Yardımcısı Vera Jourová ve Komisyon üyesi Helena Dalli, 2020-2025 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’ni sundu. Strateji’de belirtilen eylemler, diğerlerinin arasında, cinsiyet temelli şiddetin belirli biçimlerini önlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir mevzuatı, cinsiyet kalıp yargılarıyla mücadele etmek için bir kampanyayı, iş hayatı-özel hayat dengesiyle ilgili tedbirlerin uygulanmasını ve eşit ücret tedbirlerini, karar verme süreçlerinde ve politikada cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının ısrarla talep edilmesini içermektedir.

Komisyon, ilk eylemlerden biri olarak, 2020 yılı sonu itibariyle bağlayıcı tedbirler sunmak amacıyla ücret şeffaflığı ile ilgili kamu müzakeresini dün başlatmıştır. AB’yi günümüzde etkileyen temel güçlüklerin, iklim ve dijital dönüşüm dâhil olmak üzere, bir cinsiyet boyutu bulunmaktadır. Bu nedenle, Strateji, Komisyon’un tüm AB politika alanlarında bir eşitlik perspektifi içermesini sağlamayı taahhüt etmektedir.

Strateji, üçüncü ülkelerde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için dış eylemler de içermektedir. AB, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi uygulamalarının bir parçası olarak, dünyada cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarına devam edecek ve bu çalışmaları güçlendirecektir. Mevcut Cinsiyet Eylem Planı’na (2016-2020) dayanarak Avrupa Dış Eylem Servisi ile birlikte Komisyon, 2020 sonu itibariyle Dış İlişkilerde Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine İlişkin yeni bir Eylem Planı sunacaktır.

Avrupa Komisyonu’nun Birleşmiş Milletler ile birlikte Spotlight Initiative’i başlatması, küresel düzeyde özellikle cinsiyet temelli şiddeti ele almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir