Çekişmeli boşanma davasının sonucunda davanın reddi ya da kabulü yönünde karar verilir.
KİRA SÖZLEŞMESİ

(Meskenler/Konutlar İçin)

DairesiNiğde
Mahallesiİlhanlı
Cadde/SokağıAydınlık
Numarası 
Kiralananın CinsiApartman dairesi
Kiralayan 
Kiralayanın T.C. Kimlik No 
Kiralayanın Adresi 
Kiracı 
Kiracının T.C. Kimlik No 
Kiracının Adresi 
Akdin Başlangıç Tarihi3 Eylül 2018
Akdin Süresi1 (bir) yıl
Yıllık Kira Bedeli7.200 TL (yedi bin iki yüz Türk Lirası)
Aylık Kira Bedeli600 TL ( altı yüz Türk Lirası)
Kira Bedelinin Ödeme ŞekliHer ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım ŞekliYalnızca mesken (konut) olarak
Kiralananın DurumuSağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen DemirbaşlarTermodinamik marka kombi, elektrik (endeks…………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının anahtarı
ENEL KOŞULLAR 
Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel

 anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

  1. iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

 Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay

One thought on “KİRA SÖZLEŞMESİ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir