CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Adana-Tarsus-Mersin tren seferleri başlasın”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 1 Nisan itibariyle 1 milyon 300 bin insanın işsiz kalmaması için meclise kanun teklifi sundu

Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması için kanun teklifi

NOVACELL AJANS/ANKARA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kısa çalışma ödeneği süresinin yıl sonuna kadar devam etmesi, ödeneğin en düşük brüt asgari ücret oranında düzenlenmesi, ödenekten yararlananların kısa ve uzun dönem emeklilik primlerinin ödenmesinin yanı sıra işsizlik ödeneğinin de brüt asgari ücret tutarından az olmaması için ‘Kanun Teklifi’ hazırladı.

“Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzasın, miktarı arttırılsın”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu kanun teklifinde yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebeplerin işsizliği arttırdığını, yeni kısıtlamaların hayata geçirildiğini anımsatan Dr. Şevkin, kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan 2021 itibariyle sona erecek olması nedeniyle 1 milyon 300 bin işçinin işsizlik ya da ücretsiz izin tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

“UÇUK PROJEYE VAR, İŞÇİYE YOK!”

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, bir inat uğruna Kanal İstanbul gibi uçuk kaçık bir projeye 65 milyar dolar kaynak aktarmayı göze alanların, binlerce lüks makam aracına, uçaklara para bulanların, yandaş müteahhitlerin milyonlarca liralık vergi borcunu bir çırpıda silenlerin, ülkenin kaynaklarını heba edenlerin milyonlarca insanın işsiz kalmasına göz yumduğunu söyledi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Adana-Tarsus-Mersin tren seferleri başlasın”
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Adana-Tarsus-Mersin tren seferleri başlasın”
“İŞSİZLİK KÖRÜKLENECEK!”

İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni gerekçesiyle birlikte meclise sunan Dr. Şevkin, ödeneğin kesilmesi durumunda işsizliğin körükleneceğine işaret etti.

Ücretsiz izin uygulamasında sürenin uzatılıp kısa çalışma ödeneği alan 1 milyon 300 bin işçinin son kez ödenek alacak olması nedeniyle bir bakıma Türkiye’deki 10 milyon işsiz sayısının bir gün içinde 11 milyon 300 bine çıkacağına dikkat çeken Dr. Şevkin,  “Pandemi nedeniyle üretimini durduran, kepenklerini indiren esnaf, sanayici ve iş dünyası temsilcilerinin yeniden faaliyete dönmesi zor görünürken ödenekten yararlanan işçilerin işlerine geri dönme ihtimali de oldukça düşüktür” diye konuştu.

Covid-19 sürecinde uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların kısa ve uzun vadeli sigorta primlerinin de yatırılmadığını dile getiren Dr. Şevkin, “Çalışanların, sadece genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılandığı ödenek sistemi aylık ödenekler başta olmak üzere bir çok haksızlığı da beraberinde getirmektedir.

“Uçuk projelere para bulanlar milyonlarca insanı işsiz bırakacak”

Bu şartlarda 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alan çalışanın üç aylık emeklilik primleri ödenmemekte; haliyle bu da emeklilik prim gün sayılarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle zaten yetersiz olan kısa çalışma ödeneğinin süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, miktarı arttırılmalı, en düşük ödeme brüt asgari ücret seviyesinde olmalı, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri de yatırılmalıdır” dedi.

Uçuk projelere para bulanlar milyonlarca insanı işsiz bırakacak”
KANUN TEKLİFİ

İşsizlik ödeneğinin de asgari ücretin brüt tutarından az olmaması gerektiğini savunan CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in meclise sunduğu kanun teklifi şöyle:

“İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1– 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı  İşsizlik Sigortası Kanununun 50 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarından az olamaz.”

MADDE 2- 4447 sayılı  Kanununun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “tutarının” ibaresi “tutarından az olamaz ve bu tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “30/6/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin birinci cümlesinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “1/1/2022” şeklinde, “31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir