Av. Yusuf Ziya KIVANÇ

Uluslar arası ilişkiler ve Diplomasi nezaket incelik ister ihtiyatlı konuşmayı sorunlarla gizlilik içinde yürümeyi ön görür sorunları ulu orta konuşmayı hele iç politika gereksininiz üzerinden hareketinizi hiç taşımaz.
Dış polikada aranan Hakkaniyet esasına dayalı karşılıklı reel çıkarlardır. Güvenilir olmak Güven veren devlet olmak Güvenilir dost müttefik olmak Dış Politikada önemlidir
Türkiyenin kuruluş temeli Batı Batı Değerleri içinde Akılcılığa Tutarlılığa ve Gerçeğe dayalı Sulh üzerinden Diploması yürütmektir.
Bugün Dış politika konuşacağız evet Türk Hükümetinin NATO’YA müracaat eden Finlandiya ve İsveç hükümetine VETO kullanacağı YAKLAŞIMINI Konuşacağız
18 mayıs 2022 sabahı İsveç ve Finlandiya’nın Nato nezdindeki Büyük Elçileri Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ‘e Devletlerinin NATO ‘ya müracaat belgelerini sundular.
Akabinde Türk hükümetinin Finlandiya ve İsveç’in NATO ‘ ya baş vurularına olumsuz bakdığı yolunda ifadeleri uluslar arası camiada ses ve yankılanmaya başladı.
Veto konusunda PKK.lı unsurların Finlandiya ve İsveç hükümetlerince desteklendiği korunduğu yolunda gerekçe öne sürüldü…
Dış politikada haklı olmak veya karşı tarafın haksız olması yeterli değildir muhataplarınıza haklı olduğunuzu ve karşı tarafın haksızlığını iyice doğru anlatmanız lazım.
İçi boş hamasi söylemlerle iç politika üzerinden duygusallıkla Dış Politika konularına bakmak çok maliyetli tehlikeli ve kaybetme riski yüksek yaklaşımdır.
Daha önemlisi muhatabınızında en az sizin kadar “akıllı olduğunu” düşünmeniz ve “uzun vadeli çıkarlarınız” üzerinden konuya yaklaşım kazandırmanız lazım.
Pazarlık uluslar arası ilişkilerin tabiatında olan bir kavramdır içinde olduğunuz ittifakta pazarlık Eşit ve Akıllı bir pazarlıkla ittifak içinde birazda gizlilikle yapılmalıdır..
Türk Diplomasisinin Nato gibi bir ittifakta üyeler arası ihtilafların Aleniyete dökülmeden yapıldığını bilmesi lazım.
İsveç ve Finlandiya’nın Nato’ya alınması Batı güvenliğinin yeni bir şekillenmeye doğru gideceğini işaret ve ifade ediyor
Finlandiya’nın Rusya ile olan Sınırı 1300 km.dir.
İsveç Baltık Denizinin en büyük adası Atlantik denizine çıkışı kontrol eden GOTLAND’A sahiptir. Bu giriş Kuzey Avrupada Batı ve Demokrasilerinin stratejik üstünlüğüne yol açacağa benzemektedir
Evet Finlandiya ve İsveç’in Natoya Müracaatı kendi iradeleri dışında Güçlü müttefik ABD.nin teşviki ile olduğu kantatındayım…
Girişi ABD. nin teşvik ettiği bir durumda Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in girişini bloke etmesi ABD. unsuru yanında zor gözüküyor.
İsveç Dış Politika Enstütüsü Başkanı Jan Hellenberg Türkiye’nin veto konusunun çözümü için “Biden Erdoğan’ın kolunu bükecek aynı zamanda küçük bir kaç şeker verecek” tabii ki Biden yönetimi bunları gizlilik içinde kapalı kapılar arkasında yapacak diyor..
Burada aynı günlerde Yunanistan Başbakanı Kryakos Miçotakis’i görkemli bir programlarla ABD. de karşıladığını sıcak görüşmelere muhatap edildiğini de ifade ederek Türk Hükümetine yunanistan üzerinden bir şeylerinn hatırlatılmak istendiğini bu yolla hatırlatma ve ikazda bulunulduğunu ifade etmede fayda olduğu kanaatındayım…
Veto noktasında görüimelerde F35.. F16 .. gündeme gelecek denilse de Türk Hükümet yetkililerinin ABD de şahsi mal varlığı üzerindeki ambargolarında konuşulacağını zannediyorum..
Veto ile Türk Liderliği direk Biden’e mesaj gönderiyor.
Açıkca Biden sayın Biden beni muhatap al benimle konuş benimle konuşmama pozisyonundan vaz geç demek isteniyor.
ABD. Başkanı Biden’in dosyasında Demokrasi var Özgürlükler, İnsan Hakları, İnsan Onuru, Yargı Bağımsızlığı, Adil Seçim Meclisin şahsiyetinin iadesi istekleri de var.
Türk liderliğinin geldiği noktada bunları nasıl karşılayacak karşılama kabiliyeti var mı.. Düşünmek gerekir..
Öte yanda PKK Çıkışı ile haklı olduğunu zan ederken haksızlık noktasına da savrulursan ne olur..
Nato bünyesimde yaşaman meselelerin iç politikada ey Kılıçdaroğlu diyerek kavga modunda çözemezsin
Türkiyenin veto edebilecek gücünün olmadığını biz biliyoruz.. Yönetici hükümet yetkilileri de biliyor.. Zannederiz…
Hükümete bağlı ana akım bası ve tv kanallarının maaşlı konuşmacılarının vetonun kahramanlık gösterisine taşınması itibar işareti demeleri boş hayalden ve zaaf kapatmadan başka bir şey değil…..
Natonun son zirve toplantısı sonuç bildirisinde RUSYA’NIN ısrarla hasım ülke olduğu belirlenmişken Türkiyenin Natodan Çıkma tehdidi ve Rusya’ya yakınlaşmasının ne maliyet getireceğini yazmaya elim varmıyor.
Zaten yanlış kabadayı politikası üzerinden kaybedilen F35 ileri uçak teknolojisinin maliyeti kısa vadede 20 trilyon $. uzun vade içinde tirilyonlarla ifade ediliyor.
Ekonominin bittiği kırılgan hale dönüştüğü uluslar arası itibarımızın sıfır seviyesinde gezindiği bu dönemde iç siyaseti konsolide etmek için Dış politikayı hesapsız riskler içine atmak akıllı bir iş olmaz ve çok yanlış adım olur
Sonuç olarak Finlandiya ve İsveç’in Nato üyelik adaylığını duygusallıktan uzak akılcılığı tutarlılığı gerçekçiliği esas alan bir değerlendirme yapmak iktidarın karar vericileri için çok önemli bir yoldur.
Maalesef tahrip edilen Dış İşleri Bakanlığı yapısı ve ALAYLI Sözde DİPLOMATLARLA dış politika her devletle kavga ederek yürütülüyor olması Türkiye vergi mükellefine maliyeti hayli yükseldi yükseliyor..
Nato içinde Bir veto maliyeti gelecek nesiller için hayli yüksek olacaktır.
Türkiye dış politikasının AB. ve NATO içinde olması
F35 Uçak teknolojisine dönüşünü düzenlemesi.
Batının Sosyal Siyasi ve Ekonomik yapısı içinde yer alması hayati önem arz eder..
Türkiye Nato ittifakının yeniden yapılanmasına katkı sağlamalı Eskisi gibi dünya yüzünde sözüne güvenilir GÜVEN Duyulan itimat edilen müttefik olmalıdır.
Burada Muhalefet birleşenlerinin de korkmadan suskunluğunu bozup iktidarı akla güven vermeye ön görülebilir reel politik yaklaşıma davet etmesinde büyük fayda var
Tekrar son söz Türkiye yüzünü batıya dönmeli tekrar içinde ve komşuları arasında SULH İnşaatına başlamalı Batı ittifaklarında Güvenilir müttefik olarak yerini almalı.
Dış işleri Bakanlığı yürütme noksanlı Alaylı Sözde Diplomatlardan kurtulmalıdır..
Yarınlara umutla bakmamız umudu ile selamlıyorum.
Yusuf Ziya Kıvanç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir