Özkan''Çifçiye darbe vuruyorlar HABERİN SONU www.haberinsonu.com

Özkan, “Çiftçiye Darbe Vuruluyor”

Adana Seyhan Zıraat Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Yaşar Özkan bir açıklama yaparak Zirai kredilerin ve gübre artışının önüne geçilmesinin gerektiğini belirtti.

Çiftçiye Darbe Vuruluyor

Yaşar Özkan , Tüm Dünyayı saran covid-19 salgını ülkeleri her yönüyle zor durumda bırakmış ve giderek daha da zor şartlara sürüklendiğini belirterek, “ Bu süre içerisinde bütün sektörler gibi Tarım sektörüde olumsuz etkilenmekle birlikte tarımın ve tarımsal üretimin önemi ciddi bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hal böyle iken öncesinden zor şartlar altında üretime devam eden çiftçilerimiz bu süreçte daha fazla destek berklerken en büyük dayanağımız olan zirai kredilerde faiz oranları neredeyse % 100 arttırılarak % 17‘lere çıkartılmıştır. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından bu oranlar çiftçiye darbe vurmak demektir” şeklinde konuştu.

Gübrede Yıllık Artışlar

Özkan, “Bununla birlikte en önemli üretim girdi maliyetlerimizden olan gübrede yıllık artışlar çeşitlerine göre % 50 ila % 100 oranında artmış ve artmaya devam etmektedir. Gübredeki bu miktar artışlar akıl alır gibi değildir. Gübre fiyatlarını etkileyen en önemli unsur döviz fiyatlarıdır. Türkiye olarak gübre ürününde maalesef tamamen dışa bağımlıdır. Ancak döviz fiyatlarındaki yıllık artış %25 iken gübrede bu oran %100 olmuştur. Devletin bu konuya acilen müdahale etmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Özkan''Çifçiye darbe vuruyorlar HABERİN SONU www.haberinsonu.com
Özkan”Çifçiye darbe vuruyorlar

Özkan, “Mesele basit bir fiyat artışı değildir.

Rekabet kurulunun gübre sektörünü ivedi bir şekilde incelemeye alması gerektiğini vurgulayan Özkan, “Mesele basit bir fiyat artışı değildir. Dünyamızın yaşadığı salgın hastalık en kritik sektörün tarım olduğunu bununla birlikte sağlıktan sonra en önemli konunun tarım ürünlerinde Arz-Talep dengesi ve üretim yeterliliği olduğunu ortaya koymuştur. Hal böyle iken ana gıda maddelerinden Buğday ürününü yerli üreticilerimize ürettirmek var iken maalesef ihtiyacımız ithal buğday ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmeli tüm tarım ürünlerinde üretim sürekliliği sağlanacak politikalar üretilmelidir” dedi.       

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir