REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayan kişi denilince aklımıza 18 yaşına doldurmamış kişi gelmelidir.

Reşit olmamanın diğer adı ergin olmamaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki; cebir, tehdit veya hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunulmasıdır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan bahsedilebilmesi için çocuğun 15 yaş ila 18 yaş aralığında bulunmuş olması gerekir ve çocuğun cinsel ilişkiye rıza göstermiş olması gerekir. Cinsel ilişki cebir, tehdit ya da hile ile gerçekleşmemiş olmalıdır.

Şayet 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cebir, tehdit ve hile ile cinsel ilişkide bulunulmuşsa bu durumda çocukların CİNSEL İSTİSMARI suçundan bahsedilir.

Kanun koyucu ergin olmayan kimselerin rızasını cinsel ilişki yönünden GEÇERLİ  SAYMAMIŞTIR.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun hukuki konusu nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun hukuki konusu CİNSEL ÖZGÜRLÜKTÜR.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fail  kimdir?

Bu suçun faili herkes olabilir.

Bu suçun faili erkek olabileceği gibi kadın da olabilir.

Ancak suçu bir kadının başka bir kadına karşı işlemesi mümkün değildir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur kimdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış olan kişidir.

Mağdur kadın da erkek de olabilir.

Ancak algılama yeteneği gelişmiş bir kimse mağdur olabilir. Algılama yeteneği gelişmemiş ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan değil çocuğun cinsel istismarı suçundan bahsedilir.

Evlenen kişiler bu suçun faili ya da mağduru olabilir mi?

Evlenme kişiyi ergin kılar. Kişiler ergin olmadan evlenmiş ise evlenme kişiyi ergin kıldığı için resmi olarak evlenen kişiler bu suçun faili ya da mağduru olamaz.

Hem fail hem mağdur 18 yaşının altında ise bu durumda ne olur?

Bu durumda fail ve mağdur sıfatı birleşir. Bu nedenle bu kişilerin cezalandırılması mümkün olmaz. Bu suç şikayete bağlı olduğu için bu durumda şikayet hakkını kimin kullanacağı belirsiz olur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda eylem nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda hareket ögesi cinsel ilişkiye girmektir.

Cinsel ilişki için erkeğin, bir kadına vajinal ya da anal yoldan ya da başka bir erkeğe anal yoldan penisini sokması gerekir. Vajina ya da anüs dışındaki bir vücut boşluğuna penisin sokulması durumunda bu suç oluşmaz. Vajina ya da anüse cinsel organ dışında başka bir organ ya da cisim sokulması durumunda bu suç oluşmaz.

Cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlar bu suçu oluşturmaz.

İlgilinin rızası bu suç için hukuka uygunluk sebebi oluşturur mu?

İlgilinin rızası bu suçta bir hukuka uygunluk nedeni değildir. Rızanın bulunması bu suçun unsurudur.

Mağdur cinsel ilişkiye girerken rıza göstermezse bu suç oluşmaz.

Bu suçun oluşabilmesi için zaten mağdurun rızası gerekmektedir. Mağdurun rızası bulunmaz ise çocuğun cinsel istismarı suçundan bahsedilir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki KANUN KOYUCU RIZAYA DAYANSA BİLE 15 YAŞINI BİTİRMİŞ BİR ÇOCUKLA GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL İLİŞKİYİ SUÇ SAYMIŞTIR.

Bu suçta cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurlar nelerdir?

*Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi

*Suçun belli bir sıfata sahip kişiler tarafından işlenmesi

Suçun belli bir sıfata sahip kişiler tarafından işlenmesinden ne anlamalıyız?

Evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesidir.

Bu suçta şikayet hakkı kim tarafından kullanılmalıdır?

Yargıtay şikayet hakkının bizzat ergin olmayan kişiye ait olduğu görüşündedir.

Bu suçta hangi durumlarda şikayet olmasa dahi re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılır?

*Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi durumunda

*Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi durumunda

Avukat Gizem Gül Uzun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir