Sivil Toplum Kuruluşlarına stratejik plan oluşturma, kurumsallaşma, iletişim eğitimi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği’ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği tarafından yürütülmekte olan “Örgütsel Gelişim Modeliyle STK’larda Kapasite Artırma Projesi” kapsamında Adana ilindeki STK’lara kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik stratejik plan oluşturma, kurumsallaşma, iletişim eğitimleri veriliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Avrupa Birliği’ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği Başkanı Yasemin  BÜYÜKSÜRÜCÜ STK yöneticilerine ve üyelerine yönelik eğitimlerin hem proje ofisinde hem de STK’ların bulundaki semtlerdeki eğitime uygun ortamlarda gerçekleştirildiğini belirtti.

Dernek Başkanı Yasemin  BÜYÜKSÜRÜCÜ “Ülkemizdeki yerel Sivil toplum örgütlerinde yaşanan pek çok sorunun kökeninde kurumsal ve kişisel kapasite yetersizliği yatmaktadır. Bu yetersizliğin kökünde ise STK yöneticilerinin ve üyelerinin farkında olmama, diğer değişle kurumsal kapasite eksikliğinin bulunmasıdır. Son yıllarda AB sürecinin etkisiyle STK’lara yapılan mali destekler ile yerelde faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitesini artırıcı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Projede verilen eğitimler ile Adana ilinde faaliyet gösteren STK’ların kurumsal, yönetsel ve iletişim becerilerinin geliştirmesi, STK’lar arasında deneyim alışverişi, işbirliği ve ağ oluşturarak temsil ve hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla yola çıkan proje kapsamında STK’ların yöneticilerine ve üyelerine bulundukları yerlerde yada gelebildikleri eğitim salonlarında bir gün süreyle STK yönetimi, verimlilik, kurumsallaşma, üyelerle, iştirakçilerle iletişim ve işbirliği, stratejik plan oluşturma, sosyal medya yönetimi, bilgilendirme mecraları kullanımı, kısa, orta ve uzun dönemli fon yaratma ve geliştirme, üye kayıt sistemi yönetimi ana konu başlıklarında eğitimler seminerler yoluyla verilmektedir.

Eğitimler sonunda bilgilenen STK yöneticileri ve üyeleri dernek yönetimi ve üyeliği konusunda kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara köklü çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip STK üyeleri ve savunucuları olma yolunda çok önemli kazanımlar elde etmektedirler. Böylece STK’larımız üyelerini temsiliyet ve etkin şekilde karar alma süreçlerine katılım konusunda kapasiteye de sahip olmaktadırlar” dedi.65386449_2470984126278546_7089235686921863168_n.jpg

Dernek başkanı Yasemin Büyüksürücü projede toplamda 6 STK’nın ortak olarak yer aldığını, kasım ayına kadar yapılması planlanan eğitim çalışmalarında proje ortağı 6 STK’nın bineyakın üye ve yöneticisine bu eğitimlerin verileceğini ifade etti. Ayrıca dernek başkanı Yasemin  BÜYÜKSÜRÜCÜ Kasım yada Aralık ayında yapılacak STK fuarı ile birlikte Adana ilinde STK’lar arasında bir işbirliği platformu oluşturmayı amaçladıklarını da belirtti. Proje yapılacak çalışmalar sonucunda yalnızca STK’ların uluslararası ve ulusal fonlardan yararlanmasına yönelik kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi elde edilmeyecek, aynı zamanda STK’lar hedef kitlelerinin savunuculuğunu daha iyi yapma, üyelerine en etkili yollarla ulaşarak onları bilgilendirme, üyelerini daha iyi temsil etme, STK’lar arası etkin işbirliği ve ağ geliştirme, böylece STK’ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu toplantıda barışın uyum içinde çalışmanın ortak kararda her şeyin daha iyi olabileceği belirtildi Feride DEMİR‘inde kendi elleriyle hazırladığı kahvaltı menüsü çok şahaneydi..Kadınların birlik olmasını amaçlayan dernekler ve sivil toplum kuruluşlarınında belediyelerind ebu konuda destek vermesinin gerekliliği savunuldu.

HABER EDİBE GÜLNAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir