Çekişmeli boşanma davasının sonucunda davanın reddi ya da kabulü yönünde karar verilir.
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL SONUÇLANIR?

Çekişmeli boşanma davasının sonucunda davanın reddi ya da kabulü yönünde karar verilir.

Şayet davayı açan şahıs yani davacı iddia ettiği hususları ispatlarsa davanın kabulü yönünde karar verilir. Ancak davacı iddia ettiği hususları ispatlayamazsa davanın reddi yönünde karar verilir.

Yani burada önemli olan husus sunulan iddiaların ispatlanıp ispatlanamadığıdır.

Eşlerden biri diğer eşin zina ettiğini iddia ediyorsa bunu ispat etmelidir. Aksi takdirde her ne kadar bunu ısrarla iddia etmiş olsa bile dava reddedilir.

Boşanma davasını açan eş boşanmak istiyor ancak diğer eş boşanmak istemiyorsa bu durumda boşanma davasını açan eş, karşı taraf boşanmak istemese bile davasını ispatlayarak boşanabilir.

Ancak boşanmak isteyen eş dava dilekçesindeki olayları ispat etmelidir. Dava dilekçesinde olayları ispat edemezse boşanma davası reddedilir. Dava dilekçesinde sunduğu iddiaları ispat edebilmesi için tanık dinletebilir, belge sunabilir.

Boşanmak istemeyen eş, boşanma davasına neden olan olaylarda HİÇBİR KUSURU bulunmadığı ispat ettiği takdirde boşanma davası reddedilir. Boşanma davasının reddedilmesinin koşulu boşanmak istemeyen eşin HİÇBİR kusurunun olmasını ispatlamasına bağlıdır. Şayet az da olsa kusuru var ise boşanma davası REDDEDİLMEZ.

Sonuç olarak, boşanmak istemeyen eşin kusuru kanıtlanamadığı takdirde boşanma davası REDDEDİLİR.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Medeni Kanun’a göre, boşanma davası açma sebepleri şunlardır:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması
Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay
3 thoughts on “Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Sonuçlanır?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir