Düğün takılarının ispatında düğün videoları, düğün fotoğrafları delil olarak kullanılabilir. Tanık da dinlenebilir.
Ziynet eşyalarının iadesi için, ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava açılır.

Yargıtay güncel içtihatlarına göre düğünde takılan takılar kim tarafından takılmış olursa olsun, kadının üzerine takılan takılar kadının, erkeğin üzerine takılan takılar erkeğindir. Kadına takılan takılar kadına, erkeğe takılan takılar erkeğe aittir ancak erkeğe takılan ve kadına özgü olan takılar kadına aittir. Kadına takılan ve erkeğe özgü olan takılar da erkeğe aittir. Mesela erkek kol saati erkeğe aittir.

Ziynet eşyalarının iadesi için, ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava açılır. Ziynet eşyalarının iadesine ilişkin davalar, boşanmanın fer’i niteliğinde değildir. Yani boşanma davasından bağımsız olarak da ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava açılabilir. Boşanma davasının açılmış olması şart değildir.

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR ALDATAN EŞTEN GERİ İSTENEBİLİR Mİ?
DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR ALDATAN EŞTEN GERİ İSTENEBİLİR Mİ?

Ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün ise aynen iade edilir. Ancak aynen iadesi mümkün değil ise nakden iade edilir. Aynen iade durumunda zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Ancak nakden iade durumunda 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Düğün takılarının ispatında düğün videoları, düğün fotoğrafları delil olarak kullanılabilir. Tanık da dinlenebilir.

Bilirkişi tarafından bu takıların değeri hesap edilmektedir. Bu hesap dava açıldığı tarihteki değeri üzerinden yapılır.

İspat kültefi ziynet eşyasının iadesini talep eden davacı üzerindedir. Yani davacı takıların kendisinde olmadığını ispatlamak zorundadır.

Kadın konutu terk edecek ise şu hususa dikkat etmelidir. Yargıtayın güncel içtihatlarına göre evi terk eden kadının takıları da yanında götürdüğü kabul edilir.

Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay
Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay

Kadın düğün takılarını erkeğe ev ya da araba alınması için vermiş ve geri istiyor ise; bu durumda erkek takıların kadına geri iade olmamak üzere alındığını ispat etmek zorundadır.

Boşanma davası sırasında istenmemiş olan ziynet eşyaları ıslah dilekçesi aracılığıyla talep edilemez. Bunun tek yolu, boşanmanın ardından yeni bir düğün takıları davası açmaktır. Boşanma davası açılırken ziynet eşyaları istenmemişse ıslah ile istenmeyecek, yeni dava açılacaktır.

Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay

Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.