Muharrem ayı ve Aşure gününün mana ve önemi, Bu günde gerçekleşen pek çok mucizevî olayların meydana gelmesi muharrem ayının ve Âşûrenin bu denli önem kazanıp kutsal addedilmesini sağlamıştır.

Örnegin; Hz.Hüseyin ve beraberindeki 72 kerbela şehitleri hicri 61. senesinin Muharrem ayının onuncu gününde (10 Aralık 680) Halife Yezid’in emriyle günlerce aç ve susuz bırakıldıktan sonra öldürüldükleri için o güne “Aşura Günü“ denilmiştir.

Ayrıca Aşure gününde olduğu iddia edilen çeşitli olaylar vardır: Âdem peygamberin işlediği hata veya sürçmelerden sonra, etmiş olduğu tövbenin Allah tarafından kabul edilmesi, Nuh peygamber ve ona inananların,birlikte olduğu geminin tufandan kurtularak cudi dağına konması, Yunus peygamberin bir balığın karnından çıkması, İbrahim peygamberin ateşe atılmasına rağmen ateşte yanmaması, İdris peygamberin diri olarak göğe yükseltilmesi (çıkarılması) , Yakub peygamberin oğlu Yusuf peygambere kavuşması, Eyyüb peygamberin hastalıklarının geçip iyileşmesi, Musa peygamberin Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarması, İsa peygamberin doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi (çıkarılması) .

Bu olayların hepsi İslam dini içinde önemli bir yere sahip olan mucizelerdir. Ayrıca bu olayların bir çoğuna Musevilik ve Hristiyanlık’ta da inanılmaktadır. Alevilerde Aşure Günü ve Muharrem Matemi Aleviler,Hz. Hüseyinin Kerbela’daki acısını başta olmak üzere,Oniki İmamların acılarını anmak ve anlamak amacıyla Muharrem Matemi tutarlar.

Öz itibarıyla Muharrem Matemi’nin amacı: Bu ve buna benzer acıların bir daha yaşanmaması için insanlık onurunu yücelten,insanlık değerlerini özümseyen bir düşünceyi tatmak ve hakim kılmaktır. Matem, Aşure ile Biter Alevilerde matem süresince bıçağa, ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez, ve et yenmez. Matem boyunca hiç bir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak,kimseyi incitmemek,kimse hakkında dedikodu yapmamak, Alevilikte Matem Orucu’nun temel ilkeleridir.

Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar.Matem (12 İmam ) orucunun amacı ac kalarak kendine eziyet yapmak değil, Ehlibeyt’e yapılan zulumleri unutmamak ve anmak,insan onurunu rencide eden,zulüm ve katliamlara karşı uyanık olmak ve bir daha olmaması için,günün mana ve önemi içerisinde gelecek nesillere anlatmak ve unutmamaktır.

Alevilikte temel dustur Eline beline diline sahip olmaktır,bizim oruç anlayışımız birilerinin yapmaya çalıştığı gibi sadece 30 günle sınırlı değildir,önemli olan senenin 365 günü tüm kötülüklerden nefsini alıkoymaktır. Aleviler bu arada,melun muaviye soyunun katliamı esnasında hasta olması nedeniyle o anda orada olamadığından İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniylede Allah’a şükrederler.

Bu nedenle 12 gün süren Muharrem Matemi sonucunda Aşure çorbası yapılır. Aşure Alevilerde sevginin sevincin hoşgörünün simgesidir. 12 değişik malzemeden oluşan Aşure çorbası yapılarak kısıtlı olsa dahi en az yedi eve Aşure dagıtılır ve yenir. 

Bu arada günün mana ve önemi bakımından 24.12. 2009 tarihinde mısralara dökmüş olduğum bir eseri siz okuyucularımla paylaşmak ister’ken tum canlara ve ehlibeyt dostlarına sevgi ve saygılarımla …

Aşur’du o gün

Kainat sahibi, Rahman ve rahim
Yerleri gökleri, Yaratmış o gün
Tövbe eylemişti, Adem peygamber
Kabul etti rahman, Aşur’du o gün

Hikmet eyler hüda, İdris nebiye
Göklere yükseldi, Diriydi o gün
Tufan eylemişti, Cudi hediye
Nuhun gemisiyle, Kurtulmuş o gün

Ateşe atıldı, Yüce İbrahim
Yanmadı ateşte, Aşur’du o gün
Acı çekti Yakub, Oğluna hasret
Yusuf’a kavuştu, Aşur’du o gün

Sabır eden Eyyub, diledi derman
Kurtaran Rahmandı, verildi aman
Asası elinde, Musa peygamber
Denizi yarmıştı,yürüdü o gün

Tövbe eyler Davut, kabul olundu
Süleymana nice, mülkler verildi
Yunus peygambere, emir verildi
Balığın karnından, çıkmıştı o gün

Zuhur eden İsa, dünyaya geldi
Ölüydü dirildi, semaya erdi
Günahları aftı, sözler verildi
Muhammet Mustafa, hicrette o gün

Yası matem o gün, zindandır cana
Evladı Aliye, Kinim kıyana
Lanet olsun yezit, senin soyuna
Ölmüş olan Yusuf, dirilir o gün

HABER KAHRAMAN

One thought on “Muharrem ayı ve Aşure gününün önemi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir