Pekduraner: Maske Takmayan İşçiler DİKKAT !
Pekduraner ”Maske Takmayanİşçiler DİKKAT ! Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Maaşı Alamayabilirsiniz

Mali Müşavir Özlem Pekduraner, pandemi sürecinde iş yerinde maske takmayan işçilerin işten çıkarılmasına yönelik bilgi verdi. Covid-19’un  ekonomiyi, iş dünyasını  alabora ettiğini ve pandemi sürecinin uzamasının daha sıkı tedbirlerin alınmasını da beraberinde getirdiğini ifade eden Mali Müşavir Özlem Pekduraner, konu ile ilgili şunları söyledi. 

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alma, çalışanlar da alınan tedbirlere uyma sorumluluğundadır. Bu durum, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesinde “İşveren, iş yerinde mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmasına yönelik yükümlüdür”.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417.maddesinde ise “İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür” şeklinde ifade edilmiştir. 

Corona virüsüne karşı alınması gereken çok sayıda önlemlerden biri de maske takmaktır. Çalışanların yemek yeme vb. gibi istisnalar dışında sürekli maske takması hem kendi sağlığı hem de diğer çalışanların sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca iş yerinde maske takma, sosyal mesafeyi koruma vs. tedbirlere riayet etmeyenler ile kurallara uygun hareket edenler arasında sıkıntı yaşanabilir. Bu durum iş performansını da olumsuz yönde etkileyebilir. 

Pekduraner: Maske Takmayan İşçiler DİKKAT !
Pekduraner: Maske Takmayan İşçiler DİKKAT !

Maske takmamakta ısrar eden işçilerin, kendi isteği veya savsaması (ihmali) yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi söz konusu olacağından  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesine (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) istinaden iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle derhal feshedilebilir. Ancak derhal fesihten önce işçiler, maske takması gerektiği konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarılmalıdır. Tutanak tutulmalıdır. Bu uyarılara rağmen gerekli hassasiyeti ve özeni göstermeyen  işçilerin iş sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamında işveren tarafından derhal feshedilebilir. 

İş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebebiyle feshedilen işçi, fesih geçerli veya haklı nedene dayanıyorsa kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkını kaybeder. 

One thought on “Pekduraner: Maske Takmayan İşçiler DİKKAT !”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir