Av. Yusuf Ziya KIVANÇ

Tarih 21 Şubat 2022 Rusya Federesyonu Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı alıyor.
Arkasından Rus orduları 24 Şubat 2022 sabahı Ukraynaya saldırıya geçiyor.
O günden bu gün 9 mayıs 2022 ye kadar 75 gündür saldırı savaş devam ediyor..
Rus Ukrayna Savaşının Bir o kadar daha uzayacağı belki de yıla yayılacağı söyleniyor
Küresel güç iddiasında olan Rusya Ukrayna’da oyalanıyor mevzi kazanamıyor savaş kaybeden durumuna düşüyor..

Kimi Askeri Stratejistler… Rusyanın motorize güçlerinin İkinci cihan harbinden kaldığı bu yüzden hantallık ve hareket kabiliyetinin zayıflığından söz ediyor…
Kimileri iklim ve yağış şartları hesab edilmeden yapılan coğrafi taktik hatasından bahsediyor.
Kimileri de Rus Askerinin uzun zamandır savaşmadığı için savaş kabiliyetini kaybettiği strateji ve takdik hatalarını öne çıkarıyor…
Burada Ukrayna ordusunun ve Halkının Vatanseverlik ve ülkelerini koruma hevesinden bahsetmeden geçmemek lazım
Nereden bakarsak bakalım savaşın Ukrayna topraklarındaki yıkımı tahribatı ve asker sivil ölümlerini maliyeti hayli yüksek olacağa benzer…
Neden Rusya Ukrayna ile savaş noktasına geldi sorusunun cevabını geçmişte Çarlık Rusyasının Emperyal hesaplarında aramak lazım..?…
Putin 21 Şubat 2022 gecesi ulusa sesleniş konuşmasında..
Bir yanında Rusya Bayrağı öbür yanında Çarlık Rusyası Romanov hanedanı “Çift başlı kartal bayrağı”…
Önünde
… Ukrayna hiç bir zaman Devlet olmadı.. Rusyasız Ukrayna olmaz… Tarih boyunca Türklerden Ukraynayı Rusya korudu der..
.. Birinci dünya savaşında 1917 de İhtilalci Sovyet Cumhuriyeti kurucusu Lenini kazanılan topraklardan çekildiği için yerer Kominizm ideolojisi uğruna DÖRT MİLYON insanı katleden Stalin’i 2. Cihan harbinde Çarlık ideolojisine uygun olarak Berlin’e Balkanlara kadar indiği için över..
Ve eski sovyet ortağı devletlerin AB. ve NATO Üyeliği olmalarını Rusya’ya tehdit olarak algıladığını söyler..
Çarlık Rusyası 1815 Viyana kongresinde Ulus Devlet yapılanmasının öne çıktığını ve ulus devletler dönemi başladığını ulus devletlerin koruma altında olacağı kararları karşısında emperyal hesaplarını nasıl Balkanlara Osmanlı topraklarına yöneltmişse …
Osmanlı Diplomasisi 1815 Viyana Kongresinde alınan Ulus Devletler kararını kavrayamamış Rus Emperyal hedefinin Balkanlar ve Osmanlı toprakları üzerinde yoğunlaşacağını Hesaplayamamış ve Çarlık Rus tehlikesi karşısında tedbir almak ihtiyacı duymamış yıkılışa giden yola geçit vermişse..
Tarih bu günde aynı gidişata işaret ediyor..
Batı Sovyetlerden kopan devletleri NATO ve A.B. alarak Rusyaya Avrupa kapısını kapatmış görünüyor Ukraynayı da bu Rus savaşı ile yanına Partner noktasına taşıması ile beraber Ukrayna Batı yanlısı bir Ulus devlet olarak tarih içinde yer alacağı görünüyor…
Rusya ve Ukrayna Slav ortak ırk bağı ile bağlı da olsa da…
Ortodoks Hıristiyanlık dini bağı ayrışmaya başlamış gözüküyor.
Önemle işaret etmekte fayda var İstanbul Fener Ortodoks Patriği “Kiev manastır ve kiliselerinin Fener patrikliğinin nufus sahasında olduğu” bir süre önce ABD nin teşviki ile ilan etmesi Ukraynanın Rus hakimiyetinden kopacağı ve koptuğunun resmen ilanı niteliğindedir.
Yeni oluşan Ukrayna pozisyonu ile Rusya önümüzdeki dönemde emperyal hesaplarını Kafkasya Asya Batı Türkistan Mezopotamya ve Anadoluda denemeye sokma hesaplarını düşünmeliyiz..
Rusyanın Çarlardan gelen yayılma hedefi içinde Bizansın varisliği Ortadoks İstanbul Fener kilisesi hamiliği Türk Boğazları Akdenize inme arzusu da unutulmamalı.
Son söz olarak Türk diplomasisine ve liderliğine düşen görev Rusya ile olan ilişkilerde dikkatli ve mesafeli olunması yanında Osmanlı gafleti ve hazırlıksızlığının tekrar yaşanmamasıdır.
Türkiye Batılı devletlerle sıcak ilişkiler içine dönmesi Demokrasi Hukuk Devleti Özgürlükler ve İnsan hakları kurumlarının hayata geçirilmesi
Türk Ordusunun savaş gücünün teknolojisinin enerjisinin hayata geçirilmesi ordu ve bürokrasi Akedemyası üstlüdeki Arap Emevi Dini düşüncenin yeniden gözden geçirilmesi .
Batı ileri teknolojisi F.35 Uçak alımı ve sanayisinin Türkiye’yi de içine alacak yola gidilmesi hızla tavsiye ederken bu günki iktidarın da sonunun geldiğini…
Yeni dönemin yeni siyasetçiler yeni siyaset anlayışı ve iktidar değişimi ile devamını temenni ediyor..
Selamlıyorum..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir