Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Dr. Özgür Kara, Türkiye'de yaşayan Balkan Türklerinin, 4 Nisanda yapılacak, Parlemento Seçimleri için Türkiye’de kurulacak sandık sayısının arttırılmasını istediklerini söyledi.
“35 Sandık Kararı Kabul Edilemez”

Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Dr. Özgür Kara, Türkiye’de yaşayan Balkan Türklerinin, 4 Nisanda yapılacak, Parlemento Seçimleri için Türkiye’de kurulacak sandık sayısının arttırılmasını istediklerini söyledi.

Bulgaristan’da, yeni parlamentonun belirlenmesi için 4 Nisanda sandık başına gidilecek. Bulgaristan dışında yaşayan vatandaşların da oy kullanabilmesi için bulundukları ülkelerde sandık kurulacak.

Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Dr. Özgür Kara, Türkiye'de yaşayan Balkan Türklerinin, 4 Nisanda yapılacak, Parlemento Seçimleri için Türkiye’de kurulacak sandık sayısının arttırılmasını istediklerini söyledi.
Dr.Özgür KARA“35 Sandık Kararı Kabul Edilemez”
En az 350 bin seçmenin oy kullanacağı Türkiye’de 35 sandık kurulacak olmasına Balkan Türklerinden tepki geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Dr. Özgür Kara, Balkan ülkelerindeki seçim ve sayım sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, “Bölgenin yeniden şekillendiği bu dönemde Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) ve Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu olarak duruşumuz tüm ülkelerde eşit, özgürce yaşayacağımız, barış, demokrasi ve kardeşlikten yanadır” dedi.

Kara, Bulgaristan devletinin Türkiye’de seçimler için

Komünist rejim tarafından doğdukları büyüdükleri ülkeden göçe zorlanan, adeta sürülen Balkan Türklerinin seçimlerde kendini ifade etme, oy kullanma sorunu yaşadıklarını dile getiren Dr. Özgür Kara, Bulgaristan devletinin Türkiye’de seçimler için 35 sandık kurulması kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dr. Özgür Kara, “Türkiye’de kurulacak sandıkların Bulgaristan için anayasal haklarımızı kullanma,  doğduğumuz topraklarda kendimizi var etme mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Oy kullanacak insanlarımızın Türkiye’deki sayısal varlığı yüzbinlerle ifade edebileceğimiz rakamlardayken en az 350 bin kişinin oy kullanacağı gerçeği görülmeli, Bulgaristan devleti bunun siyasi sorumluluğunu kabul etmelidir. Bu yüzden Türkiye’de açılacak sandık sayısının 35 değil mutlaka en az 150 olması gerekmektedir.

Türkiye’de kurulacak sandık sayılarının artırılması zorunluluğu demokratik bir seçim ortamı yaratılmasının olmazsa olmazıdır. Yurtdışında bulunan Bulgaristan çifte vatandaşlarının Bulgaristan’da seçme ve seçilme hakkı mutlaka verilmelidir.

Dr.Özgür KARA“35 Sandık Kararı Kabul Edilemez”

Önümüzdeki sürecin en önemli çalışmalarından biri olarak gördüğümüz sayım ve kayıt altına alma işleminde mutlaka tarafsız gözlemciler yer almalı, azınlıkların temsilcilerinin de bulunacağı ekipler uluşturulması yasal güvenceye bağlanmalıdır.

Ayrıca pandemi koşullarında yapılacak seçimlerde insanlarımıza sağlıklı bir ortamın sunulması, hastalık bulaşmaması için her türlü tedbirin alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz” dedi.

Asimilasyon Devam Ediyor

Açıklamasında Balkan yarımadasında 1900 yıllar başında gündeme getirilen ve sonrasında da Bulgaristan özelinde 1980 yılında zirveye taşınan asimilasyon sürecinin değişik görüntü ve örtülemelerle halen devam ettirildiğine dikkati çeken Federasyon Başkanı Dr. Özgür Kara Balkan ve Rumeli Türklerinin taleplerini şöyle sıraladı;

Birinci sınıf vatandaş olarak yaşama fırsatı ve hakkı verilmelidir

“Bizler doğduğumuz topraklarda üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz ülkemizde birinci sınıf vatandaş olarak yaşama fırsatı ve hakkı verilmelidir. Bu nedenle seçimlere katılacak her siyasi parti bizlere temel insan haklarına saygı çerçevesinde ileri demokrasi ile yönetileceğimiz bir Bulgaristan’ı sağlayacaklarını şimdiden taahhüt ve ilan etmelidir. İleri demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla yerleştiği bir Bulgaristan’da yaşamak en temel arzumuzdur.

Eşit Temsil Hakkı İstiyoruz

Bulgaristan’da anadilde eğitimin zorunlu hale getirilmesi, bu hakkımızın anayasal güvence altına alınmasını beklemekteyiz. Bulgaristan okullarında okutulan tarih kitaplarında Türklere karşı bulunan düşmanca ifadeler kaldırılmalı, bu duyguyu körükleyen tutuma son verilmelidir. Bu konularda Türkiye ile Bulgaristan arasında bilim insanlarından oluşacak bir komisyon kurulmalı, müfredat yeniden yazılmalıdır. Azınlıkların birinci sınıf vatandaş olarak tüm kurum ve kuruluşlarda eşit şekilde temsili sağlanmalıdır.

Soya Dönüşün Sorumluları Yargılanmalı

Soya dönüş siyasetinin mimarları tarih önünde mahkum edilmeli, yaşananların bir daha tekrarlanmaması için bu süreçte yer alan, sorumluluğu bulunan, herkesin mahkeme huzuruna çıkarılması, yargılanması olmazsa olmaz şartımızdır.

Bu konuda şimdiye kadar atılmış hukuksal adımlar mutlaka tamamlanmalı, 30 yılı bulan yargılama ve karar alma süreçleri sonlandırılmalı, dönemin şehit yakınları ile mağdurlarına hak ettikleri maddi manevi tazminatlar derhal verilmelidir.

Akdeniz Balkan Türkleri
Akdeniz Balkan Türkleri

Yasal başvuru gerekmeksizin devlet tek taraflı olarak gaspedilen isimleri iade etmeli  ve kütük kayıtlarını aslına uygun olarak yeniden düzenlemelidir.

Tarihi eserlerin, kültür varlıklarının korunması sağlanmalı, vakıf malları sahiplerine derhal iade edilmelidir. Özellikle 1950, 70 ve sonrasında göç etmiş insanlarımızın Bulgaristan’daki çalışma süreleri sosyal güvenlik anlaşması kapsamına alınarak yasal statüye kavuşturulmalıdır.

Bu yıllarda totaliter rejimin baskıları sonucu göç eden ve Bulgaristan dışında yaşamak zorunda bırakılan insanlarımıza vize kolaylığı sağlanmalı, talep edenlere etnik ayrım yapılmaksızın tekrar oturum ve vatandaşlık verilmelidir. ’’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir