Özülkü Seyhan Belediyesi faaliyet raporlarını bombaladı

AKP’li Özülkü Seyhan Belediyesi faaliyet raporlarını bombaladı

NOVACELL AJANS/ADANA- AK Parti’li ve Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi Şule Özülkü, “Ürün alımı yapılan firmaların daha dikkatli  incelenmesi  ve özellikle  kağıt üzerinde  sadece fatura  firması  olarak gözüken  firmalara değil, doğrudan  ürün veya hizmet  üreten firmalara  öncelik verilerek esnafımız korunmalıdır” dedi.

AK Parti’li Meclis Üyesi ve Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi Şule Özülkü, birçok müdürlüğün mevcut bütçelerini etkin kullanmadıkları halde yedek ödemeden  aktarım  yaptıklarının  dikkat çekmekte olduğunu ifade etti.

Özülkü,“Özellikle, Basın, Yayın  işletme ve iştirakler, Muhtarlıklar Birimi, Spor İşleri, Külttür ve Sosyal İşler, Bilgi İşlem,  Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik  İşleri Müdürlüklerimiz  gibi kısmen  daha yüksek bütçeye  ve halkımızın  direk hayatına  dokunan  hizmetler  üreten müdürlüklerimizin bütçelerini daha uygun  ve verimli kullanmaları  noktasında  azami özen gösterilmelidir” dedi.

AKP’li Özülkü

Özülkü, “Doğrudan temin alım sayısının  ve iptal edilen  ihale sayısının  yüksekliği de  yine rahatsız edici diğer hususlardır.  Ve bu konuda ivedi tedbirler alınmalı, kamu ihale kanunun öngördüğü  şekilde ihalelerinin çoğunluğu  ve şeffaflığı  ön plana alarak yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

AK Parti’li ve Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi Şule Özülkü, Denetim 2020 Yılı Komisyon Raporuna koydukları şerh ile ilgili yaptığı konuşmada, Seyhan Belediye yönetimini adeta bombaladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay başkanlığında toplanan Seyhan Belediyesi’nin dördüncü oturumunda gündem dışı söz alan Şule Özülkü, “Sadece şerh koyduğumuz hususlarda belediyemizin işleyişini daha verimli olması ve Seyhanlı hemşerilerimize  daha faydalı olmak  adına çeşitli  başlıklarda  aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum” diye söze başladı.

Denetim komisyonu olarak 2020 yılı incelemelerini tamamladıklarını ve meclis üyelerinin bilgisine sunduklarını belirterek, “Bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve bütçe imkanlarının daha  fazla hizmete  yönelik yatırımlara  yönlendirilmesi  amacıyla, cari giderlerin  tasarruf tedbirleri  içerisinde  önemli bir kalem  oluşturması gerekmektedir.  Belediyemizin yatırım planları ile belediyemizin yapması gereken giderleri haricindeki cari harcamalarında  azami tasarruf sağlanacak şekilde ayarlanması uygun olacaktır” olacaktır” dedi.

Şule Özülkü şunları kaydetti:

“İdarenin hazırladığı talepnamelerden alımı yapılacak olan ürün, hizmet ve malzemelerin  “Muhtelif”  ifadesi yerine tereddütte imkan bırakmayacak şekilde ifade edilmesi hem satın almalarda ürün kalitesinin artmasına hem de şeffaflık ilkesinin  daha net uygulanması  sonucunu doğuracaktır.  Özellikle teknik ürünlerde daha açıklayıcı ve belirleyici ifadeler kullanılmalı, gerekirse şartnamelere ayrıca teknik şartname  kısmı tüm alımlar  için daha  teferruatlı şekilde eklenmelidir.  Ürün alımı yapılan firmaların daha dikkatli incelenmesi ve özellikle  kağıt üzerinde  sadece fatura  firması  olarak gözüken  firmalara değil, doğrudan  ürün veya hizmet  üreten firmalara  öncelik verilerek esnafımız korunmalıdır.

Müdürlerin bütçelerini daha etkin kullanmalarını sağlanması gerekmektedir.  Birçok müdürlüğün mevcut bütçelerini etkin kullanmadıkları halde yedek ödemeden  aktarım  yaptıkları  dikkat çekmektedir. Bu tür hususlar  özellikle  içerisinden  geçtiğimiz pandemi  sürecinde  normal karşılanabilir, ancak  bu harcamaların  daha şeffaf  şekilde yapılması  kamuoyunu rahatlatacaktır. Özellikle, Basın, Yayın İşletme ve iştirakler, muhtarlıklar birimi, Spor İşleri, Külttür ve Sosyal işler, bilgi işlem,  Park Bahçeler, Fen İşleri, ve temizlik  İşleri müdürlüklerimiz  gibi kısmen  daha yüksek bütçeye  ve halkımızın  direk hayatına  dokunan  hizmetler  üreten müdürlüklerimizin bütçelerini daha uygun  ve verimli kullanmaları  noktasında  azami özen gösterilmelidir.

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda- şartnameyi hazırlayan, ihale sürecini gerçekleştiren ve teslim alan komisyonların  aynı kişilerden  teşekkül etmemesi  gerekmektedir.  Bu tip durumlar bir kanuna aykırılık la da planlı alım gerçekleşmemiş olsa dahi alımın üzerine gölge düşmektedir.

 Başarılı işlerde ajans h0izmet alımlarında hizmet satın alınan firmaların yelpazesi genişletilmelidir.  Bazı kalemlerde sürekli aynı firmalardan alım yapılıyor olması dikkat çekicidir ve bu hususlarda daha itinalı davranılmalıdır. Teftiş kurulunun 2020 yılı bütçesinden 146 bin lira sadece maaş ödemesi kullanmış olmasına rağmen tek bir faaliyette bulunmaması, diğer birimlerin ilgili hususta yüksek kalemlerde harcaması olmasına rağmen

Özülkü Seyhan Belediyesi faaliyet raporlarını bombaladı
Özülkü Seyhan Belediyesi faaliyet raporlarını bombaladı

Makine İkmal Müdürlüğünü’nün işlevsiz kalması gibi, hususlar düzeltilmesi gereken önemli aksaklıklardır. Doğrudan temin alım sayısının ve iptal edilen ihale sayısının yüksekliği de yine rahatsız edici diğer hususlardır.  Ve bu konuda ivedi tedbirler alınmalı, kamu ihale kanunun öngördüğü şekilde ihalelerinin çoğunluğu ve şeffaflığı ön plana alarak yapılması gerekmektedir.”

One thought on “Özülkü Seyhan Belediyesi faaliyet raporlarını bombaladı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir